Podporujeme volnočasové aktivity dětí

Podporujeme volnočasové aktivity dětí

rodina_pestouni

Již delší dobu jsme si pohrávali s myšlenkou, že bychom ve středisku pořádali pravidelné kroužky různého zaměření. Povedlo se…

A tak v únoru letošního roku začal ve středisku Služby pro pěstouny probíhat výtvarný kroužek a netrvalo dlouho a v březnu se k němu přidal další, dramatický kroužek.

Každý z nich navštěvuje 4-6 dětí ve věku od 6 do 11 let. V rámci těchto aktivit, se děti pod vedením našich zkušených dobrovolnic učí nebo zdokonalují ve tvoření, kreslení, společně hrají nejrůznější hry a dovádějí…

Děkujeme za přízeň pěstounů, kteří děti na kroužky doprovázejí, dětem za jejich aktivitu a dobrovolnicím Míše a Ivetě za vedení a ochotu se dětem věnovat.