RESPIT (hlídání dětí): Karnevalový rej

RESPIT (hlídání dětí): Karnevalový rej

rodina_pestouni

Děti si v rámci karnevalové soboty vyrobí masky, poté se půjdou projít do města, kde nasbírají inspiraci. Dopoledne děti půjdou na exkurzi k hasičům, po obědě proběhne karnevalová diskotéka se soutěžemi. Je možné si přinést masky dopředu a doladit jen drobné detaily či vyrobit něco až přímo na místě. Na karnevalový rej v 15:00 volně navazuje Karneval pro děti i dospělé, kde jsou děti již hlídány svými pěstouny.

Sobota 13. 2. 2016 od 9:00 do 15:00 hod

Kapacita účastníků: 12 dětí


Své děti přihlašujte prostřednictvím klíčového pracovníka či vedoucí střediska Služby pro pěstouny Johany Mertové (mertova@jihoceskarozvojova.cz, telefon 607 910 841). Prosíme o přihlášení nejpozději 7 dnů před konáním akce z důvodu omezené kapacity všech akcí a zajištění hlídání dětí.

Děti si s sebou vždy přinesou pití, oblečení na ven. Oběd a svačina budou zařízené. Sraz bude vždy: v 9:00 ve 4. patře, ve středisku Služby pro pěstouny Riegrova 51. Pokud nebude uvedeno jinak, prosíme o vyzvednutí dětí nejpozději v 15:15 opět v Riegrově 51.

Je třeba předem vyplnit Dotazník o dítěti pro respitní tým prostřednictvím klíčového pracovníka.
Cena pro děti, které nejsou v pěstounské péči: 150 Kč/dítě