Druhý kulatý stůl nesl téma "Přechod dítěte do péče na přechodnou dobu"

Druhý kulatý stůl nesl téma "Přechod dítěte do péče na přechodnou dobu"

65903321-1566-4101-909C-18E848EB0EAF

Dne 16. ledna 2018 proběhl druhý kulatý stůl v rámci projektu Jihočeské rozvojové "Multioborová spolupráce v sociálně právní ochraně dětí".

Kulatý stůl byl určen pověřeným osobám a pracovníkům OSPOD.

Děkujeme všem zůčastněným za plodnou diskuzi a sdílení cenných zkušeností z praxe!