Proběhne druhý kulatý stůl v rámci projektu Multioborové spolupráce