Statistiky a úspěšnost

Statistiky a úspěšnost

Poskytujeme kvalitní poradenství a naše péče o klienty je na velmi vysoké úrovni. Tým pracovníků má dlouholeté zkušenosti s dluhovou problematikou a  také se každým rokem vzdělává v různých oblastech práva – nejčastěji v oblasti pracovního práva, insolvence, exekuce, sociálních dávek, občanského soudního práva, spotřebitelské problematiky apod. I díky tomu jsou dosažené výsledky Dluhového poradce velmi dobré.

  • v letech 2012 a 2013 jsme podali až 15% všech návrhů za celý Jihočeský kraj na povolení oddlužení, které byly řešeny plněním splátkového kalendáře
  • v roce 2012 bylo za celý Jihočeský kraj podáno 1 532 a v roce 2013 dokonce 2 084 insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení
  • rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v roce 2012 za celý Jihočeský kraj bylo 695, za rok 2013 1 010
  • Dluhový poradce v roce 2013 podal 68 návrhů na povolení oddlužení, v roce 2012 celých 100 návrhů, přičemž všechny návrhy byly schváleny.