Ceník úkonů

ÚKONY

CENA

Pozn.

Konzultace týkající se jiné problematiky než oddlužení (exekuce, ručitelství, vyjednávání s věřiteli, splátkové kalendáře aj.)

200,-       

za každou započatou hodinu (obvykle poradenství pro zmapování situace trvá do 60 minut)

Konzultace týkající se oddlužení (kompletace příloh, předběžné výpočty aj.)         

500,-

za každou započatou hodinu (obvykle poradenství pro zmapování situace trvá do 60 minut)

Kontrola návrhu na povolení oddlužení, kdy si jej dlužník vyplnil sám, či za pomoci jiné osoby

1000,-

dostanete doporučení, zda návrh podat či nepodat a sdělení případných chyb a nedostatků

Vyplnění návrhu na povolení oddlužení "na klíč"
do 20 příloh

3900,-

návrh je vypracován do 4 pracovních dnů, po uzavření písemné dohody

Vyplnění návrhu na povolení oddlužení "na klíč"
21 - 30 příloh

4400,-

návrh je vypracován do 4 pracovních dnů, po uzavření písemné dohody

Vyplnění návrhu na povolení oddlužení "na klíč"
nad 30 příloh

4900,-

návrh je vypracován do 4 pracovních dnů, po uzavření písemné dohody

EXPRES vyplnění návrhu na povolení oddlužení
do 2 pracovních dnů

6400,-

záleží vždy na kapacitě poradny a na kompletním předání podkladů ke zpracování

Tisk a kopie dokumentů 4,-/str. doporučujeme, abyste si na konzultaci přinesli vlastní kopie

Ceny jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH.