Rodinné konference

Rodinné konference

Každá rodina občas prochází složitým obdobím. Řešením může být svolání rodinné konference neboli rodinného setkání. Jde o setkání rodiny a blízkých přátel, kterým záleží na osudu rodiny a nezletilého dítěte. Na tomto rodinném setkání rodina zcela sama, bez přítomnosti odborníků, vytvoří plán pro řešení situace dítěte. Plán je následně přijat pracovníkem orgánu sociálně právní ochrany dětí.

V jakých situacích je možno využít rodinnou konferenci:

  • v rodině je potřeba vyřešit situaci nezletilého dítěte tak, aby mohlo v rodině zůstat nebo se do ní mohlo vrátit v případě, že již bylo odebráno úřady
  • prarodiče se rozhodují, zda vezmou do své péče děti svých dětí, které se o ně nedokážou či nemohou postarat (zvažují, zda se stát pěstouny, poručníky atd.) a potřebují stabilizovat svoji rodinnou situaci
  • rodič/rodina potřebuje poradit a pomoci v situaci, kdy bylo rozhodnuto o podmínečném propuštění dítěte do péče
  • nastala nečekaná situace, kdy se musí rodič/rodina kompletně postarat o své děti a má obavy, zda to zvládne

Kdo může dát podnět k jejímu konání:

  • osoba blízká rodině
  • pracovník Orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD)

Žádost o svolání konference schvaluje OSPOD. Rádi Vám pomůžeme jak s podání žádosti, tak s přípravou, svoláním a průběhem rodinné konference.