Rodiče osvojitelé!

Rodiče osvojitelé!

V životě každého rodiče jsou situace, kdy si říká, zda je vše s jeho dítětem v pořádku. Porovnávají své dítě s dalšími dětmi, probírají své obavy s jinými rodiči, svými kamarády, rodinou, popřípadě se obracejí na odborníky.

Kam se obrátit o radu? Kde si o svém dítěti popovídat? Jaké služby je dobré využívat?  Jak svému dítěti nejlépe pomoci či jak ho nejlépe podpořit? Jak mu třeba i lépe porozumět?

Děti, které přicházejí do náhradní rodinné péče, tedy i do osvojení, často prošly traumatem, které je potkalo v raném věku. Tato zkušenost však může ovlivňovat celý pozdější život dítěte a odborná pomoc, podpora je na místě. U těchto dětí se často mohou (ale nemusí) objevit různé obtíže, které dělají rodičům těžkou hlavu. Mezi ně může patřit například: porucha pozornosti, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, úzkostné stavy až stavy depresivní, agresivita atd.

Pracovníci pomohou rodičům lépe pochopit:

  • podstatu chování dítěte,
  • důvody neúspěšnosti ve vztazích s dalšími dětmi (či dospělými)
  • drobné krádeže či lhaní dítěte
  • zvláštnosti v chování dítěte atd.

Aktivity projektu:

  • vzdělávání
  • psychologické, speciálně pedagogické a sociální poradenství
  • práce s rodinou

Obraťte se na pracovníky služeb NAPROTI RODINĚ, kteří jsou odborníky na rodinnou problematiku, zejména na problematiku náhradní rodinné péče.

Bc. Ladislav Němeček, DiS.: vedoucí služby NAPROTI RODINĚ
telefonní kontakt: 725 411 683, email: nemecek@jihoceskarozvojova.cz

Klíčové pracovnice: Mgr. Olena Bilous, Mgr. Lenka Vališová  (kontakt obdrží klient při navázání spolupráce)