Poradenství

Poradenství

Poradenství je stěžejní aktivitou společnosti. Poskytuje poradenství bezplatné i zpoplatněné.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Občanská poradna poskytuje služby osobám v obtížné životní situaci. Poradenství je bezplatné a provoz poradny je financován v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí, Statutárního města České Budějovice, projektů Asociace občanských poraden a dofinancována vlastní činností.  

Mediační centrum DOHODA

Mediační centrum bylo otevřeno jako další poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. a své služby poskytuje od počátku roku 2012. Jeho vznik, vlastní mediace i webové stránky podpořilo dotačně Statutární město České Budějovice. 

Mediace je určena všem osobám, které jsou v konfliktu či sporu a chtěly by danou situaci řešit efektivně a předejít tak zdlouhavému soudnímu řízení. Je určena také těm, kteří potřebují uzavřít dohodu s někým, kdo je jim blízký, a právě z tohoto důvodu nechtějí řešit věc soudní cestou.

Mediace patří k technikám mimosoudního řešení sporů, jejím výstupem je oboustranně přijatelná dohoda, která je výsledkem společné práce účastníků mediace (stran sporu).

RODINA - služby pro pěstouny

Centrum RODINA nabízí služby pěstounským rodinám na základě pověření krajským úřadem v jihočeském kraji k sociálně- právní ochraně dětí. Cílem centra je posilovat role pěstouna komplexní nabídkou služeb, které zvyšují jeho sebevědomí, jistotu a kompetence, poskytují informace, rady, pomoc a podporu, které vedou k naplňování potřeb dítěte/dětí a posílení rodiny jako celku.