Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019 - 2021

Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019 - 2021

 

 

Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň s předpokladem jeho platnosti na roky 2019 - 2021. Cílem je zároveň zachovat kontinuitu započatého procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (SPRSS). Partnerem projektu je město Třeboň.

Aktivity projektu:

 • Zajištění a koordinace procesu plánování
 • ​Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS – sociodemografická analýza regionu, dotazníková šetření
 • Vytvoření SPRSS – vyhodnocení současného plánu, zpracování Akčního plánu na rok 2018 a vytvoření nového Komunitního plánu na období 2019-21
 • ​Informování a zapojení účastníků procesu plánování – oslovení veřejnosti, veřejná projednání

Výstupy projektu:

Doba realizace: 1. 10. 2017 - 31. 7. 2019

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Helena Šestauberová
E-mail: sestauberova@jihoceskarozvojova.cz
Tel.: 606 574 438
Místní koordinátor: Mgr. Michaela Anderlíková 


Online katalog poskytovatelů sociálních služeb na Třeboňsku a aktuální informace z procesu plánování naleznete na www.socialnisluzbytrebonsko.cz


Historie komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku:

 1. fáze KPPS - projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 - 2014" (realizován v období červen 2010 - květen 2011)
  V rámci tohoto projektu vznikl první ucelený Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností Třeboň. Projekt reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/45.00144, byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 2. fáze KPSS – projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018" (realizován v období červenec 2013 – červen 2015)
  Projekt s reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00023 spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.        

 3. fáze – průběžně probíhá monitorování a vyhodnocování aktivit komunitního plánu, prozatím byly vytvořeny dokumenty "Aktualizace komunitního plánu a akční plán na rok 2016" (zpracováno v roce 2015) a "Aktualizace komunitního plánu a akční plán na rok 2017" (zpracováno v roce 2016). 
  Podstatou této fáze KPSS je zajistit udržení a pokračování nastartovaných procesů komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku.
  Financování bylo zajištěno z individuálního projektu Jihočeského kraje „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00058 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.