Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2019-2021

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2019-2021

 

 

Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Český Krumlov s předpokladem jeho platnosti na roky 2019-2021. Cílem je zároveň zachovat kontinuitu započatého procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (SPRSS). Partnerem projektu je město Český Krumlov. 

Aktivity projektu:

  • Zajištění a koordinace procesu plánování
  • Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS – sociodemografická analýza regionu, dotazníková šetření
  • Vytvoření SPRSS – vyhodnocení současného plánu, zpracování Akčního plánu na rok 2018 a vytvoření nového Komunitního plánu na období 2019-21
  • Informování a zapojení účastníků procesu plánování – oslovení veřejnosti, veřejná projednání

Výstupy projektu:

  • Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2018
  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2019-21
  • Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Český Krumlov

Doba realizace: 1. 10. 2017 - 31. 7. 2019

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006533

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Miroslav Kotoun
E-mail: kotoun@jihoceskarozvojova.cz
Tel: 728 228 039

Kontaktní osoba za město:

Ing. Jiří Čermák
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ / ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 766 488 | Fax: +420 380 766 444

 

Online katalog poskytovatelů sociálních služeb na Českokrumlovsku a aktuální informace z procesu plánování naleznete zde.

 

Dokumenty ke stažení:

Tisková zpráva - únor 2018
Tisková zpráva - prosinec 2018

Zde si můžete stáhnout návrh nového Plánu sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2019-2021.

Své připomínky a dotazy k němu můžete zasílat do 25.6.2019 na email kotoun@jihoceskarozvojova.cz. Na přípravě nového plánu pro programové období 2019-2021 se v pracovních skupinách a v řídicí skupině podílely desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potenciálních uživatelů služeb. Další občané se pak zapojili do tvorby plánu například prostřednictvím anketního šetření. Pracovní skupiny pro zpracování nového plánu byly vymezeny tematicky dle hlavních sílových skupin plánování (1. Senioři a zdravotně postižení; 2. Děti, mládež, rodiny; 3. Osoby v krizi). Významnou platformou v rámci zpracování plánu je také Řídicí skupina. Plán řeší jak sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak rozvoj souvisejících služeb.

     

Historie komunitního plánování sociálních služeb na Českokrumlovsku:

  1. fáze KPPS – v roce 2011 byl vytvořen první dokument Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Český Krumlov na období 2012-2014, a to v rámci projektu "Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov" (červen 2010 - květen 2011) podpořeného z OPLZZ
  2. fáze KPPS – v roce 2014 byl dokončen plánovací dokument na období 2015-2017 pod názvem "Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2015-2017", Řídící skupina procesu komunitního plánování rozhodla o prodloužení platnosti návrhové části komunitního plánu sociálních služeb i na rok 2018
  3. fáze – průběžně probíhá monitorování a vyhodnocování aktivit komunitního plánu, prozatím byly vytvořeny dokumenty Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2015 a akční plán na rok 2016 a Monitoring plnění aktivit poskytování sociálních služeb za rok 2016 a akční plán na rok 2017