Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2019-2021

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov 2019-2021

 

 

Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Český Krumlov s předpokladem jeho platnosti na roky 2019-2021. Cílem je zároveň zachovat kontinuitu započatého procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (SPRSS). Partnerem projektu je město Český Krumlov. 

Aktivity projektu:

  • Zajištění a koordinace procesu plánování
  • Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS – sociodemografická analýza regionu, dotazníková šetření
  • Vytvoření SPRSS – vyhodnocení současného plánu, zpracování Akčního plánu na rok 2018 a vytvoření nového Komunitního plánu na období 2019-21
  • Informování a zapojení účastníků procesu plánování – oslovení veřejnosti, veřejná projednání

Výstupy projektu:

  • Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2018
  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2019-21
  • Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Český Krumlov

Doba realizace: 1. 10. 2017 - 31. 7. 2019

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006533

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Miroslav Kotoun
E-mail: kotoun@jihoceskarozvojova.cz
Tel: 728 228 039

Kontaktní osoba za město:

Ing. Jiří Čermák
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ / ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 766 488 | Fax: +420 380 766 444

 

Dokumenty ke stažení:

Tisková zpráva - červenec 2019
Tisková zpráva - prosinec 2018
Tisková zpráva - únor 2018

Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2019-2021 (finální verze)
Příloha PSS

Katalog sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku

Další dokumenty a další informace týkající se plánování sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, včetně online vyhledávače služeb na Českokrumlovsku najdete na portálu plánování www.socialnisluzbyck.cz.

 

Historie komunitního plánování sociálních služeb na Českokrumlovsku:

  1. fáze KPPS – v roce 2011 byl vytvořen první dokument Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Český Krumlov na období 2012-2014, a to v rámci projektu "Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov" (červen 2010 - květen 2011) podpořeného z OPLZZ
  2. fáze KPPS – v roce 2014 byl dokončen plánovací dokument na období 2015-2017 pod názvem "Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2015-2017", Řídící skupina procesu komunitního plánování rozhodla o prodloužení platnosti návrhové části komunitního plánu sociálních služeb i na rok 2018
  3. fáze – průběžně probíhá monitorování a vyhodnocování aktivit komunitního plánu, prozatím byly vytvořeny dokumenty Monitoring plnění aktivit PSS za rok 2015 a akční plán na rok 2016 a Monitoring plnění aktivit poskytování sociálních služeb za rok 2016 a akční plán na rok 2017