PhDr. Sofie Faktorová

PhDr. Sofie Faktorová

Fotoface_02 - web

Jsem absolventkou Vysoké školy Danubius v oboru veřejná správa a veřejná politika. Po studiích jsem pracovala v neziskové organizaci ICOS Český Krumlov. Mou primární aktivitou byla poradenská činnost pro rodiny s dětmi. Jako terénní pracovnice Městské Charity České Budějovice jsem se věnovala osobám bez přístřeší, v krizi a etnickým menšinám. Hlavním posláním byla minimalizace  rizik spojených s jejich způsobem života.

Od srpna 2019 jsem součástí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové, kde funguji jako odborný poradce. 

Právní problematika je mým celoživotním koníčkem. Jsem ráda, že své nabyté znalosti a zkušenosti uplatním v práci s klienty OP.