Pěstoun profesionál

Pěstoun profesionál

Komplexní vzdělávání pro pěstouny a pro zájemce o pěstounskou péči.

Získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě

 

Získávání znalostí a dovedností při péči o speciffické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání a zanedbávání

 

Poskytovní péče při zmanách spojených se vzdělváním nebo vývojovými fázemi dítěte

 

Zvládání krizových situací

 

Návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny

 

Příprava dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věd dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby

 

Další vzdělávání zaměřené na praktické dovednosti