Mgr. Veronika Hauptová

Mgr. Veronika Hauptová

Hauptova_02

Jsem absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, oboru sociální práce ve veřejné správě. Ve studiích jsem dále pokračovala na Univerzitě Karlově v Praze v témže oboru.

Již po celou dobu svých studií jsem věděla, že mojí preferovanou cílovou skupinou bude práce s rodinou a dětmi. Při magisterském studiu jsem své zaměření dále více směřovala k tématu sociální právní ochrany dětí. Na toto téma jsem následně zpracovávala i svojí diplomovou práci, kdy v rámci své stáže v Norsku, jsem porovnávala jednotlivé systémy sociálně právní ochrany dětí v Norsku
a České republice.

I přes tuto moji vizi moje profesní dráha začala trochu od jiného konce. Ještě při studiích jsem na částečný úvazek pracovala jako osobní asistentka u osob s mentálním znevýhodněním, která pro mě byla velmi přínosná a zajímavá, i když ne vysněná. Tato zkušenost mě ovlivnila a práci s lidmi s hendikepem jsem neopustila ani v dalším zaměstnání, kde už jsem se ale více přiblížila rodině a práci s ní. Konkrétně jsem pracovala jako sociální pracovnice ve službě Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením. Tato práce pro mě byla velmi naplňující, těšilo mě pomáhat rodinám, kterým se v jejich vysněném životě objevily nelehké překážky v podobě zdravotních handicapů svých dětí. Vděčná rodina a spokojené děti pro mě byly tou největší satisfakcí a tak to mám i dodnes.

V současné době pracuji ve Službách pro rodinu při Jihočeské rozvojové a to na pozici klíčového pracovníka.