Mgr. Andrea Hájíčková

Mgr. Andrea Hájíčková

FOTOFACE_004_Hajickova2

Vystudovala jsem Jihočeskou univerzitu, obor Sociální práce ve veřejné správě. Jednu z odborných praxí zaměřenou na sociální práci s rodinou jsem absolvovala právě v Jihočeské rozvojové o.p.s., kde jsem i po skončení praxe působila jako dobrovolný spolupracovník a pomáhala s organizací akcí pro pěstounské rodiny s dětmi (hlídání dětí, aktivní zapojení při realizaci programu apod.).

Od roku 2012 také působím jako dobrovolnice v Dobrovolnickém centru při Diecézní charitě v Českých Budějovicích, kde jsem se šest let věnovala individuálnímu setkávání s chlapcem z rodiny cizinců. Nyní pokračuji jako vedoucí výtvarného kroužku pro skupinu dětí ze sociálně slabých rodin a také se jako vedoucí účastním dětských letních táborů. Práce s lidmi, ohroženými rodinami a dětmi mne velmi baví a naplňuje. Dobrovolnictví mi tak ukázalo směr, kterým se dále uchýlil i můj profesní rozvoj.

Od července 2018 v Jihočeské rozvojové o. p. s. pracuji jako klíčová pracovnice ve Službách pro rodinu.