Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň

Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň

Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU NÁSTĚNKU PROJEKTU

Finální verze Komunitního plánu sociálních služeb pro území ORP Třeboň
Byly dokončeny práce na Komunitním plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň pro období 2011-2014. Zároveň byl dokončen Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku. Finální dokumenty naleznete ke stažení níže.

Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň

Registrační číslo: CZ.1.04./3.1.03/45.00144

Příjemce a partneři: Jihočeská rozvojová o.p.s., partneři: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, Město Třeboň

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU (cíle, aktivity, cílové skupiny)

Cíle:

Projekt je zaměřen na zpracování plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Třeboň. Obecným cílem projektu je zamezit sociální vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity na Třeboňsku. Specifickým cílem projektu proto je zahájit proces plánování sociálních služeb, jehož výstupem bude vytvořený a schválený komunitní plán sociálních služeb. Dokument pomůže vytvořit podmínky pro rozvoj a udržitelnost služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů zjištěné při kvalitativním šetření.

Aktivity:

Zpracování popisu analýzy sociálních služeb na území ORP Třeboň
Stanovení priorit, opatření a aktivit v sociálních službách na území ORP Třeboň

Cílové skupiny:

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám
Zadavatelé sociálních služeb
Osoby pečující o osobu blízkou
Osoby závislé na návykových látkách
Děti, mládež a mladí dospělí
Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

Kontaktní osoby:
Eliška Hájková, zástupce zpracovatele
Tel.: 724 792 270
E-mail: hajkova@jr-spolecnost.cz

Lenka Čapková, místní koordinátor KPSS ORP Třeboň
Tel.: 384 342 116
E-mail: lenka.capkova@mesto-trebon.cz

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Třeboň“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.