Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019-2021

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019-2021

 

 

Projekt je zaměřen na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny s předpokladem jeho platnosti na roky 2019-2021. Cílem je zároveň zachovat kontinuitu započatého procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (SPRSS). Partnerem projektu je město Trhové Sviny. 

Aktivity projektu:

 • Zajištění a koordinace procesu plánování
 • Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS – sociodemografická analýza regionu, dotazníková šetření
 • Vytvoření SPRSS – vyhodnocení současného plánu, zpracování Akčního plánu na rok 2018 a vytvoření nového Komunitního plánu na období 2019-21
 • Informování a zapojení účastníků procesu plánování – oslovení veřejnosti, veřejná projednání

Výstupy projektu:

 • Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2018
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2019-21
 • Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Trhové Sviny

Doba realizace: 1. 10. 2017 - 31. 7. 2019

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Miroslav Kotoun
E-mail: kotoun@jihoceskarozvojova.cz
Tel: 728 228 039

Kontaktní osoba za město:

Mgr. Věra Korčaková, město Trhové Sviny

 

Dokumenty ke stažení:

Tisková zpráva - červenec 2019
Tisková zpráva - duben 2018
Tisková zpráva - prosinec 2018

Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Trhové Sviny na roky 2019-2021 (finální verze)
Příloha PSS 

Katalog sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku

Další dokumenty a další informace týkající se plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku, včetně online vyhledávače služeb na Trhovosvinensku najdete na portálu www.socialnisluzbyts.cz.

  

Historie komunitního plánování sociálních služeb na Trhosvinensku:

 1. fáze KPPS – byla zahájena realizací projektu "Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny" (červenec 2010 - květen 2011), v rámci tohoto projektu vznikl první ucelený Komunitní plán rozvoje sociálních služeb (KPSS) v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny s platností pro období let 2011 - 2014
 2. fáze KPPS - projekt "Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny" (červen 2012 – červen 2013),  podstatou této fáze KPSS bylo zajistit udržení a pokračování nastartovaných procesů komunitního plánování sociálních služeb na Trhosvinensku. To bylo zajištěno zpracováním monitoringu plnění KPSS za rok 2012 v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00058 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 3. fáze KPSS – v roce 2014 byl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny“ zpracován navazující komunitní plán sociálních služeb na období 2015-2017, tento plán byl Řídící skupinou prodloužen i pro období 2018
 4. fáze KPSS – probíhal průběžný monitoring naplňování cílů a aktivit z komunitního plánu,  a to prostřednictvím zpracování Monitoringu plnění komunitního plánu sociálních služeb za rok 2015 a vyhotovení Akčního plánu na rok 2016, a Monitoringu plnění KPSS za rok 2016 a zpracování Akčního plánu na rok 2017