Tiskové zprávy za rok 2012

Dluhové poradenství za 1. pololetí 2012

7. 8. 2012

Cílem projektu je zlepšovat finanční gramotnost občanů České republiky. Občanská poradna za tímto účelem poskytuje bezplatné poradenství v oblasti finanční gramotnosti a problematiky dluhů. V rámci této činnosti jsou rovněž distribuovány letáky projektu a prováděn měsíční sběr statistických dat.

Za první pololetí roku 2012 navštívilo naši Občanskou poradnu celkem 302 klientů. S těmito klienty se uskutečnilo 540 konzultací. Z celkového počtu pak 244 klientů řešilo problémy s dluhy a proběhlo s nimi 285 konzultací. V prvním čtvrtletí jsme realizovali 159 konzultací se 137 klienty a ve druhém čtvrtletí 126 konzultací se 107 klienty. 

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. poskytuje poradenství v oblasti dluhové problematiky v průběhu celého roku. Radu je možno získat osobně, v určených konzultačních hodinách, telefonicky či emailem. Více informací o činnosti, úředních hodinách a projektech Občanské poradny naleznete na www.jr-spolecnost.cz.


Projekt Aktivně za prací II. úspěšně pokračuje i v roce 2012

28. 2. 2012

V lednu 2012 se sešli pracovníci Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. se zaměstnanci z referátu zprostředkování a poradenství Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích a seznámili je s projektem, který je zaměřen na zlepšení postavení na trhu práce pro osoby starší 50 let. V průběhu setkání byly předány letáky a jiné informační materiály pro případné zájemce.


Projekt Aktivně za prací II. v roce 2011

9. 1. 2012

Projekt Aktivně za prací II. běží od prosince 2010 a končí v listopadu 2012. Projekt účastníkům nabízí bezplatný počítačový kurz, pracovní diagnostiku, provedení výběrovým řízením, pomoc s tvorbou profesního životopisu a motivačního dopisu, pomoc při oslovování zaměstnavatelů, poradenství aj.

S koncem roku 2011 bylo do projektu přihlášeno 44 osob, z toho 19 mužů a 25 žen. Při vstupu do projektu bylo z těchto 44 přihlášených 10 osob zaměstnáno, 6 osob pracovalo jako OSVČ, avšak téměř 57% zúčastněných bylo bez zaměstnání. 7 z nich dokonce dlouhodobě, tj. nezaměstnaní déle než 12 měsíců. Zbylí 3 účastníci spadají do kategorie neaktivní osoby, tedy ti, kteří již mají přiznaný nárok na starobní důchod. Účastní se i osoby zdravotně znevýhodněné, konkrétně 9 a 1 migrant. S ohledem na vzdělanostní strukturu účastníků je nejvíce osob se středním vzděláním a nejméně se základním a nástavbovým. Počítačového kurzu se zatím zúčastnilo 14 osob, z toho 5 mužů a 9 žen. Projekt již ukončilo 27 osob.