Tiskové zprávy za rok 2011

Proběhl první seminář Jak na dluhy

1. 11. 2011

Dne 27. 10.2011 proběhl první ze čtyř seminářů na téma Jak na dluhy. Konal se v sociálně vyloučené lokalitě Suché Vrbné a realizovali ho poradci Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.  Zúčastnilo se 13 obyvatel této lokality a v jedné rodině proběhlo individuální poradenství.


Projekt Jak na dluhy – povídání při svíčkách o dluhové problematice

26. 10. 2011

Poradci Občanské poradny si budou s obyvateli povídat při svíčkách o záludnosti dluhové problematiky v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt je podpořen z dotací Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 Ministerstva vnitra ČR a spolufinancován městem České Budějovice. Probíhat bude ve čtyřech sociálně vyloučených lokalitách v Českých Budějovicích. První setkání se uskuteční 27. 10. 2011 v Suchém Vrbném.  


Plán sociálních služeb Českokrumlovska bude vznikat ve čtyřech pracovních skupinách

26. 10. 2011

Již od léta město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. připravuje Plán rozvoje sociálních služeb pro celé Českokrumlovsko. Plán by měl nastínit hlavní směry rozvoje sociálních služeb v horizontu do konce roku 2014.  

Na podzim se proces jeho tvorby posune od úvodních analytických prací k přípravě vlastní strategie zajištění sociálních služeb. Zpracování plánu je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Plán bude zpracován pro celé území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Na jeho vzniku se budou podílet celkem 4 pracovní skupiny, ve kterých se bude debatovat
o problémech a potřebách stávajících i potenciálních uživatelů sociálních a souvisejících služeb. Pracovní skupiny jsou ustaveny pro následující oblasti: 1. Senioři a zdravotně postižení, 2. Děti, mládež, rodiny s dětmi, 3. Etnické menšiny, 4. Osoby v krizi. Skupiny jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních či souvisejících služeb doplněných zástupci měst a obcí.

Neméně důležitými členy budou dále samotní uživatelé těchto služeb. Jejich oslovení během října a listopadu si jako jeden z úkolů stanovili členové všech pracovních skupin na svém prvním společném jednání. To se uskutečnilo 18. října za účasti více než tří desítek zájemců o práci při plánování sociálních služeb na Českokrumlovsku. Účastníci se dohodli na dalším postupu prací a naplánovali si další jednání na konec listopadu. V pracovních skupinách se budou diskutovat problémy a potřeby jednotlivých cílových skupin, členové budou navrhovat priority, opatření a konkrétní aktivity pro jednotlivé oblasti. Účast na jednání všech pracovních skupin je možná po domluvě s představiteli pracovních skupin i pro zájemce z řad veřejnosti. Dílčí výstupy z jednání pracovních skupin budou dále debatovány v tzv. řídící skupině, která má v celém procesu koordinační roli a která se poprvé sešla 6. října. Více o jednáních všech skupin včetně zápisů z jednání a výstupů práce při tvorbě plánu sociálních služeb můžete průběžně sledovat na stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. (http://www.jr-spolecnost.cz/) nebo na stránkách města Český Krumlov (www.ckrumlov.cz/obcan).


Vyšlo další číslo časopisu REVERS

11. 10. 2011

Jihočeská rozvojová o.p.s. vydala další číslo nezávislého nestranného občasníku REVERS, který se tentokrát zabývá sociálními a zdravotními službami pro seniory. Čtenáře jistě zaujme přehled sociálních služeb (nejen) pro seniory, sociální pracovnice Magistrátu města České Budějovice paní Sochorovská představí domy s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích, Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. přiblíží problematiku darování či dědění nemovitosti. Součástí aktuálního čísla je i kompletní seznam sociálních služeb poskytovaných v Českých Budějovicích a okolí.


Jihočeská rozvojová o.p.s. úspěšně pokračuje v projektu Aktivně za prací II.

21. 9. 2011

„Projekt Aktivně za prací II pokračuje velmi úspěšně, dosud se ho zúčastnilo 33 osob. S účastníky naši poradci uskutečnili celkem 172 konzultací. Ty byly zaměřeny na sociální poradenství, ale účastníci měli možnost si vyzkoušet také výběrové řízení tzv. nanečisto, vytvoření nebo korekturu motivačních dopisů, profesních strukturovaných životopisů apod." uvedla manažerka projektu Mgr. Miloslava Hanousková ze společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s.

 V rámci projektu Aktivně za prací II Jihočeská rozvojová o.p.s. navázala také spolupráci s pracovní agenturou Employment Service, a.s., která již zrealizovala pro účastníky projektu dva počítačové kurzy a provedla s 9 účastníky pracovní diagnostiku COMDI. Během realizace projektu se 11 účastníků úspěšně zařadilo do řad pracujících, přičemž 2 účastníci (resp. jejich zaměstnavatelé) čerpají mzdové příspěvky (1/2 roku, měsíčně 8000,-).

Cílem projektu Aktivně za prací II je pomocí individuálního přístupu jednak poskytnout odborné sociální poradenství s cílem zmírnit či odstranit překážky, které mohou bránit úspěšnému zapojení na trh práce, ale i provést účastníka motivačním programem a v konečném důsledku jej umístit na pracovní místo. Projekt je určený všem osobám starším 50 let, kteří si chtějí zvýšit šance na trhu práce.

Projekt „Aktivně za prací II", registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/56.00141 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Trh U vrby – nový farmářsko-řemeslný trh v Českých Budějovicích

17. 8. 2011

Jihočeská rozvojová o.p.s. organizuje od září farmářsko - řemeslné trhy ve dvoře v Riegrově 51 v Českých Budějovicích. Trhy se budou konat jednou za 14 dní od 7:00 do 13:00 hod. Hlavním cílem je pravidelní pořádání sobotního farmářského trhu v Českých Budějovicích, který povede ke zvýšení zájmu obyvatel města a okolí o produkty vyráběné a pěstované s ohledem na šetrné využívání přírodních zdrojů, podpora farmářů a drobných výrobců v regionu a oživení Pražského předměstí.

„Trh U vrby je koncipován jako rodinný trh, takže vedle možnosti nákupu potravin a výrobků od lokálních producentů bude připravený i zajímavý program zejména pro rodiny s dětmi - pohádky a workshopy. Naším cílem je nejen obohatit tradici tržišť jako takovou, ale podpořit i atmosféru jedné z historických čtvrtí v centru Českých Budějovic," upřesnila koordinátorka projektu Dana Kalistová.

Termíny trhů:

  • Datum:            10.9.; 24.9.; 8.10.; 22.10.; 5.11.; 19.11.; 3.12.; 17. 12., 22. a 23.12.
  • Čas:                7:00 -13:00 hod.

Místo konání: Riegrova 51 - dvůr - vjezd z ulice J. Š. Baara

Farmářské trhy jsou financovány z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Jihočeská rozvojová o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.


BASIMET míří do finále

7. 3. 2011

Projekt Basimet - Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách, jehož hlavním cílem bylo vytvoření vzdělávacího programu v oblasti strojírenství, se po dvou letech pomalu blíží ke svému konci. Díky projektu se nyní mohou tři desítky absolventů kurzů ucházet o práci na obou stranách českorakouské hranice.

Mezinárodní projekt Basimet vznikl z podnětu rakouské vzdělávací společnosti BBZ Group, která si ke spolupráci přizvala odborníky na technické vzdělání z VŠTE České Budějovice, COP Sezimovo Ústí, Úřadu práce v Českých Budějovicích a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.

„První rok byl ve znamení mravenčí práce, kdy bylo potřeba velice důkladně projít náplně vzdělávacích programů strojírenských oborů. I přes geografickou blízkost byly rozdíly někdy velmi zásadní. Na základě této analýzy pak vznikla česko-německá skripta splňující požadavky na vzdělávání jak na české tak rakouské straně,“ řekla Veronika Havlíková z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

V jarních měsících loňského roku odstartoval v rámci projektu první cyklus vzdělávacích kurzů. V Čechách se ho zúčastnili primárně čerstvě vyučení studenti, v Rakousku projevili zájem hlavně zaměstnanci strojírenských firem. Obě skupiny ale měly společný cíl - rozšířit si své vzdělání a zvýšit tak své možnosti uplatnění na trhu práce. 

Jarními a podzimními kurzy prošly tři desítky účastníků. Účastníci spatřovali největší přínos v praktické výuce v zahraničí – Češi strávili několikadenní praxi ve specializované svařovací dílně v Linci, Rakušané se učili základům programování CNC strojů v COP Sezimovo Ústí. Program kurzu byl sestaven jako kombinace praxe, teorie a kurzu německého/českého jazyka.

„Tento projekt byl pro všechny zainteresované obrovskou zkušeností. Díky důkladné přípravě ze strany realizátorů projektu jsme detailně poznali rakouský vzdělávací systém a Rakušané ten náš. Jsme moc rádi, že byl o kurz tak velký zájem a že byl pro všechny zúčastněné přínosný,“ hodnotí účast na projektu ředitel COP Sezimovo Ústí František Kamlach.

Závěrečná konference

V rámci projektu se pro zájemce o technické vzdělávání v rakouském Freistadtu koná 17. března závěrečná konference. Kromě představení výstupů a hlavních aktérů projektu bude součástí programu cyklus přednášek. Ředitel Úřadu práce v Českých Budějovicích Ing. Ivan Loukota a zástupce územního ředitele AMS Horního Rakouska Gerhard Straßer pohovoří o budoucnosti odborné pracovní síly na trzích práce v Čechách a Rakousku, volný přístup pracovních sil na trh práce od 1. května 2011 a situace na trhu práce ve strojírenských oborech bude tématem prezentace Gerharda Lengauera z firmy Schinko Neumarkt im Mühlkreis a Ing. Zdeňka Švarce z Oblastní hospodářské komory Tábor. O výsledcích projektu Basimet pohovoří zástupci z VŠTE České Budějovice, COP Sezimovo Ústí a BFI Horní Rakousko.

Podrobnější informace o konferenci podá Marie Šalková - e-mail: salkova@jsrlz.cz.