Tiskové zpráva za rok 2010

Projekt představil práci handicapovaných, také podpořil aktualizaci katalogu chráněných dílen

20. 12. 2010

Celých dvaadvacet měsíců byl realizován přeshraniční projekt CHD NET, jehož hlavním cílem byla podpora, výměna informací a propagace chráněného trhu práce v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku. Projekt, ve svém závěru, se může prezentovat nejen dobře fungujícím internetovým portálem, ale i zajímavou konferencí a vydařenou předvánoční výstavou výrobků chráněných dílen.

Portál www.chdnet.cz, patřící mezi nejdůležitější výstupy projektu, přináší důležité informace o legislativě a náhradním plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo například výsledek zajímavé studie o chráněných dílnách v Jihočeském kraji a Horním Rakousku.  Důležitou částí webových stránek je i interaktivní katalog prezentující více než čtyři desítky chráněných dílen, který byl vydán i v tištěné podobě. Stránky jsou plně dostupné v české a německé jazykové mutaci a částečně i ve verzi anglické. „Mám radost, že účel webových stránek byl naplněn. Stránky jsou dle našich informací navštěvovány nejen lidmi, kteří si chtějí zakoupit výrobek či odebrat službu z vybrané chráněné dílny, ale i těmi, kteří se chtějí dozvědět více o chráněném trhu práce a povinném podílu,“ uvedla manažerka projektu Miroslava Přibilová ze společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s.

Další velmi důležitou aktivitou projektu byla výměna informací o chráněném trhu práce v České republice a v Horním Rakousku, a to zejména prostřednictvím partnera projektu společnosti Artegra Werkstätten gGmbH působící v hornorakouském Altenfeldenu. Legislativní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich odlišnost v obou sousedních státech se mohli zájemci z řad široké veřejnosti dozvědět na odborném workshopu a také na závěrečné konferenci, která se konala v rámci třídenní akce „Dny chráněných dílen“ v prosinci tohoto roku. Celý projekt mohl být realizován díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj.  „Doufám, že nejen díky projektu CHD NET, ale i dalším podobným aktivitám se podaří lépe začlenit lidi se zdravotním postižením nejen na trh práce, ale i do ostatních sociálních aktivit,“ uzavřela Miroslava Přibilová.


Občanská poradna vydala praktického průvodce návrhem na povolení oddlužení

15. 12. 2010

Před Vánoci si někteří z nás berou nemalé půjčky na to, aby mohli svým blízkým pořídit nový telefon, televizor aj. I zdánlivě nízké splátky nám mohou v budoucnu, v případě ztráty zaměstnání, onemocnění nebo jiné nečekané události, způsobit problémy. Při platební neschopnosti je najednou konec klidných dní a dluhová spirála se začíná pomalu roztáčet: na začátku je častá absence řešení situace – na konci může být i exekuce.

V Občanské poradně při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích proběhlo od začátku roku do konce listopadu 2010 410 konzultací týkajících se zadluženosti obyvatel, což je o 90 konzultací více než v roce loňském. Občanští poradci poskytují v rámci dluhového poradenství pomoc klientům při sestavení osobního či rodinného rozpočtu, poskytují rady jak domluvit splátkový kalendář, eventuálně snížit splátky a jak vyjednávat s věřiteli. Poradci jsou též školení na pomoc při vyplnění návrhu na oddlužení, což je jedna z variant řešení velké zadluženosti.

Reakcí na zvyšující se zadluženost v České republice byl projekt „Dluhové poradenství proti dluhové pasti“, který byl zahájen ve spolupráci Asociace občanských poraden, Československé obchodní banky a Poštovní spořitelny v roce 2008. Cílem projektu, který potrvá do konce tohoto roku, je zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky prostřednictvím poradenství a pořádání seminářů k této problematice. I Občanská poradna při Jihočeské rozvojové chtěla přispět ke zmírnění problému zadluženosti obyvatel a vydala pro potřeby pracovníků pracujících s klienty v dluhové pasti a pro potřeby dlužníků brožuru s názvem PRAKTICKÝ PRŮVODCE NÁVRHEM NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ, která je za 50 Kč k zakoupení.

Kontakt:

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Riegrova 51, České Budějovice, 37001
Telefon: +420 387 222 838
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz
Web: www.jr-spolecnost.cz/obcanska-poradna


Výstava představila výrobky i z rakouských chráněných dílen

15. 12. 2010

Dny chráněných dílen, které probíhaly ve dnech 6.- 8. prosince 2010, přivítaly mnoho návštěvníků. Lidé přicházeli ze zvědavosti, pro inspiraci, nebo získat více informací o chráněném trhu práce v České republice a v Horním Rakousku

Po všechny tři dny probíhala výstava, na které představilo své výrobky dvacet chráněných a pracovních dílen z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Návštěvníci mohli vidět mimo jiné  polštáře, keramiku, bytové doplňky a dekorace, ručně vyráběné hračky, papírové krabičky, přáníčka, svícny, tkané koberce a například tašky. „Dny chráněných dílen nás obohatily o velké množství informací z oblasti chráněného trhu práce, vyvolaly v nás velký obdiv k provozovatelům chráněných dílen a také ke zdravotně postiženým, kteří vyrobili tolik překrásných výrobků. Potěšilo mne, že návštěvníci svou účastí ukázali, že jim toto téma není vůbec lhostejné,“ shrnula Miroslava Přibilová, manažerka projektu CHD NET, v rámci kterého se akce pořádala.

Velký zájem byl i o konferenci na téma: „Chráněné pracovní dílny – dnes a zítra“, která se konala pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Na šest desítek posluchačů ocenilo různorodé příspěvky, mezi nimi i přednášku s informacemi o systému fungování a podpory chráněných dílen v Horním Rakousku od Wernera Gahleitnera, zástupce chráněné dílny  ARTEGRA, hornorakouského partnera projektu CHD NET. „Velmi rád jsem přijal možnost vystoupit na konferenci se svým příspěvkem. Systém podpory státu a celkové podmínky pro provozování chráněných dílen v Horním Rakousku je rozdílný od toho v České republice. Po mém příspěvku bylo proto vzneseno ze strany účastníků mnoho dotazů,“ uvedl Werner Gahleitner.

Hlavním cílem projektu CHD NET je rozvoj přeshraničního chráněného trhu práce a podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Projekt je financován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Předávání zkušeností přes hranice opět v plném proudu

11. 12. 2010

"V prvním běhu jsme vybírali z právě vyučených studentů, jichž se vstup na trh práce již bezprostředně týkal, takže absolvování kurzu vnímali jako jednoznačnou výhodu při hledání práce. Nyní jeli studenti 3. ročníků a bylo znát, že své budoucí povolání ještě moc neřeší", dodává Ing. Hana Petrů z Centra odborné přípravy Sezimovo Ústí.

Na rakouské straně se kurzu zúčastnili buď nezaměstnaní nebo lidé s nízkou kvalifikací. "Projektu předcházely dva roky diskuzí nad jeho přesnou podobou a náplní. Když projekt začal, naše úřady práce začaly realizovat mnoho kurzů, proto bylo pro nás poměrně obtížné kurz naplnit dle našich představ. Nicméně jsme rádi, že jsme projekt mohli realizovat a věřím, že pro všechny účastníky byl velkým přínosem", říká Gerhard Zahrer z BFI Linz.

Jeho slova potvrzují i oslovení rakouští účastníci, kteří strávili 3 dny v COP Sezimovo Ústí nad základy programování CNC strojů. "Jsem rád, že jsem se mohl do kurzu přihlásit, u nás v Rakousku stojí kurz na výuční list 2000 EUR, díky kurzu jsem většinu potřebných informací dostal zadarmo. V Čechách jsem poprvé, velmi se mi zde líbí, ale čeština je opravdu moc těžký jazyk.", uvedl jeden z účastníků Rainer Plöderl.

Projekt byl přínosný i pro samotné realizátory projektu, jak uvádí Ing. Veronika Havlíková z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s..

"Tento projekt byl obrovskou zkušeností, díky důkladné přípravě jsme detailně poznali rakouský vzdělávací systém a Rakušané ten náš. Ač jsme si geograficky hodně blízcí, někdy jsme narazili až na překvapující rozdíly v našem a rakouském školství. Například v Rakousku realizují převážnou část výuky samy podniky, které učně i platí, teorie je v minimálním rozsahu.

Nejvíce si rozdílů "užila" tlumočnice a asistentka rakouských projektů paní Jitka Buriánková, která musela připravit odborná dvojjazyčná skripta a pak tlumočit i vlastní praktickou výuku. Kolegové z COP Sezimovo Ústí i z Vysoké školy technické a ekonomické Č.B. jí ovšem byli velkou oporou. "

Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Předvánoční „Dny chráněných dílen“ slibují zajímavou podívanou, ale i informace o legislativních změnách

25. 11. 2010

Ve dnech 6.-8. prosince 2010 budou v Galerii R51, v Riegrově ulici 1756/51, v Českých Budějovicích probíhat „Dny chráněných dílen“, kde představí své výrobky a služby na dvě desítky chráněných a pracovních dílen z Jihočeského kraje a Horního Rakouska.

Výstava bude nejen přehlídkou zručnosti a mnohostrannosti zaměstnanců dílen, ale zároveň může posloužit jako inspirace pro krásné tipy na vánoční dárky. „Kromě této výstavy mohou chráněné a pracovní dílny celoročně prezentovat své služby a výrobky na internetovém portálu www.chdnet.cz, který mimo jiné nabízí i burzu práce a informace o chráněném trhu práce,“ uvedla koordinátorka projektu Miroslava Přibilová ze společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s.

V rámci dnů věnovaných chráněnému trhu práce se bude konat i přeshraniční konference na téma: „Chráněné pracovní dílny – dnes a zítra“. Konference, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí, se bude konat 7. prosince od 9 hodin tamtéž. Podrobný program konference a přehled vystavovatelů naleznete na internetové adrese www.chdnet.cz v sekci Výstupy projektu. „Doufám, že konference bude zajímavým završením celého dvaadvaceticetiměsíčního projektu, kterému se snad podařilo přiblížit téma chráněného trhu práce široké veřejnosti nejen z Jihočeského kraje a Horního Rakouska,“ dodala Miroslava Přibilová.

Obě akce patří mezi hlavní aktivity projektu CHD NET, který byl finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Záměrem přeshraničního projektu je rozvoj chráněného trhu práce a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Informace o projektu:

Miroslava Přibilová
Tel.: +420 725 463 958
E-mail: pribilova@jr-spolecnost.cz


Občanská poradna vás naučí jak pomoct zadluženým osobám v praxi

16. 11. 2010

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. v rámci projektu Asociace občanských poraden „Prevencí proti chudobě“ pořádá již třetí setkání pracovníků v pomáhajících profesích, kteří se při své práci zabývají poradenstvím zadluženým osobám.

Navazující seminář s názvem Společně proti dluhům II. se uskuteční 24. listopadu 2010 v přednáškovém sále Riegrova 51 v Českých Budějovicích v čase od 10:00 do 16:00 hodin a od předešlých setkání se bude odlišovat zejména svým praktickým zaměřením. Účastníci se seznámí například s problematikou exekucí, osobního bankrotu (oddlužení), dluhové spirály a naučí se spočítat srážky ze mzdy, vyplnit návrh na povolení oddlužení a mnoho dalších užitečných dovedností. Přidanou hodnotou semináře je nově vydaná brožura Průvodce návrhem na povolení oddlužení, kterou každý účastník obdrží zdarma.

Na seminář se mohou zájemci přihlásit zasláním přihlášky na e-mailovou adresu: hanouskova@jr-spolecnost.cz, která je ke stažení na webových stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s. v sekci aktualit. Cena semináře je 500 Kč, v poplatku je zahrnuto občerstvení.

Na seminář srdečně zvou poradci Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Kontakty:

Telefon: +420 387 222 838
Mobil: +420 606 720 095
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz
Web: www.jr-spolecnost.cz/obcanska-poradna


Kupte si hodinu poradenství a podpořte tím lidi v nouzi

17. 9. 2010

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích nabízí možnost nákupu Dárcovského certifikátu od poloviny září tohoto roku. Jejich koupí je možno podpořit libovolný počet hodin činnosti poradny, respektive počet konzultací s klienty, kteří se dostali do tíživé životní situace, nebo kterým taková situace hrozí.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která realizuje své obecně prospěšné služby mimo jiné prostřednictvím provozováním právě Občanské poradny v Českých Budějovicích. Poradna byla otevřena v roce 2006 a za dobu své existence obsloužila stovky klientů. „Vzhledem k tomu, že naše služba je bezplatná, jsme finančně zcela závislí na státní dotaci a dotacích ze zdrojů Evropské unie. Proto přicházíme s nabídkou možnosti transparentně finančně podpořit poradnu a tím získat další zdroj financí pro udržení naší sociální služby,“ uvedla Miloslava Hanousková, vedoucí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. a upřesňuje: „Jedna hodiny poradenství byla vyčíslena na 500 Kč, měsíc činnosti, který zahrnuje mimo jiné 96 hodin konzultací, tzn. přímou podporu téměř stovky klientů, na 60 000 Kč.“

Více informací o certifikátech a Občanské poradně najdete na: www.jr-spolecnost.cz/obcanska-poradna

 Kontakt:

Mgr. Miloslava Hanousková
vedoucí Občanské poradny
Tel.: +420 724 748 399
E-mail: hanouskova@jr-spolecnost.cz


Právě vyšlo nové číslo Nezávislého Nestranného Občasníku REVERS

12. 7. 2010

Poslední dvě čísla tohoto občasníku (tj. únor 2010 a červen 2010) byla vydána v rámci projektu "Máte právo na svá práva". Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Konec června byl pro Čechy i Rakušany ve znamení intenzivní výměny zkušeností

12. 7. 2010

V rámci česko-rakouského projektu BASIMET spolufinancovaného Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj proběhly na konci června výměnné pobyty českých a rakouských obráběčů kovů, kterými vyvrcholila několikatýdenní teoretická výuka na obou stranách hranice.

140 hodin technické výuky a 40 hodin českého/německého jazyka absolvovali účastníci ve svém volnu zpravidla po pracovní době. „Můj zaměstnavatel o mém studiu ví, nicméně mne nijak nepodporuje, kvalifikaci si zvyšuji především kvůli sobě. Člověk nikdy neví, kdy se mu to bude hodit.", vysvětluje svoji motivaci rakouský účastník Markus Schilcher.

Praktická část kurzu byla realizována pro rakouské obráběče v Centru odborné přípravy  Sezimovo Ústí, kde probíhala výuka programování CNC strojů.

„Do projektu jsem se přihlásil, protože po absolvování kurzu budu připraven na zkoušku k získání výučního listu, která stojí v Rakousku 2000 EUR. Díky projektu budu mít tuto zkoušku zdarma", říká Johannes Rampetsreiter, jeden z účastníků kurzu.

„Čeština je opravdu těžký jazyk. Pracovat v Česku neplánuji, nicméně kdybych sem byl zaměstnavatelem vyslán, tak bych se nebránil", shrnuje názory všech Martin Hofer.

Dle slov učitele odborných předmětů pana Daniela Krže je úroveň rakouských účastníků srovnatelná s českými. Za 3 dny se zde naučí základům programování CNC strojů, na kterých pak mohou stavět při získávání další praxe. A doufá, že stejně dobře se povede i českým účastníkům projektu, kteří svoji praxi získají v rakouském Linci.

V Linci probíhala výuka ve společnosti BFI, která je renomovanou vzdělávací společností a svoji kvalitu dokázala i tentokrát. Špičkové vybavení svářečské dílny ocenil mistr odborného výcviku pan Pavel Beckner: „Zdejší vybavení je velmi drahé a  opravdu na vysoké úrovni. Jsem rád, že moji bývalí studenti mají možnost se zde naučit základům svařování."

Čeští účastníci projektu vidí jeho přínos především v tom, že se zvýší jejich šance na trhu práce.

„Svařování mne velice baví, je to zajímavá práce, které bych se později rád věnoval. Jsem moc rád, že jsem si svařování zde mohl vyzkoušet. S němčinou jsem také neměl větší problémy, takže určitě se po dokončení maturity budu snažit získat práci i v zahraničí.", říká jeden z účastníků pan Stanislav Kocourek.

„Po dokončení kurzu proběhne jeho evaluace a na podzim letošního roku bude realizováno druhé pilotní ověření. Jsme sami zvědavi, jak budou celý kurz účastníci hodnotit.", dodává Ing. František Kamlach z COP Sezimovo Ústí, které je spolu s VŠTE a JSRLZ, o.p.s. partnery na české straně.


Nový internetový portál chráněných dílen CHD NET.cz spuštěn

2. 6. 2010

Internetový portál www.chdnet.cz, prezentující v přehledném katalogu chráněné pracovní dílny a zaměstnavatele zaměstnávající pracovníky se zdravotním postižením z Jihočeského kraje a Horního Rakouska byl představen na konci dubna v rámci společného česko-rakouského workshopu. Spolu s tištěnou verzí katalogu je jedním z nejdůležitějších a taky nejviditelnějších výsledků společného přeshraničního projektu Jihočeské rozvojové, o.p.s. z Českých Budějovic a společnosti Artegra Werkstätten gGmbH působící v hornorakouském Altenfeldenu.

Workshopu v c.k. Solnice, jehož tématem bylo právě představení prvních výstupů projektu CHD NET, se vedle představitelů chráněných dílen zúčastnili i zástupci z Krajského úřadu Jihočeského kraje a z Úřadu práce v Českých Budějovicích. Všem účastníkům setkání byla předána tištěná verze Katalogu chráněných dílen, katalog bude dále distribuován do jihočeských a hornorakouských firem s více než 25 zaměstnanci, neboť tyto mají ze zákona povinnost zaměstnávat minimálně 4% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo čerpat tzv. náhradní plnění ve formě odběru výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Jak uvedla Miroslava Přibilová z Jihočeské rozvojové o.p.s. „Portál CHD NET je kromě prezentace výrobků a služeb jednotlivých chráněních dílen doplněn také o burzu práce, ve které mohou inzerovat jak chráněné dílny, tak i lidé se zdravotním postižením hledající zaměstnání. Firmy mohou portál využít k navázání spolupráce s chráněnými dílnami a kooperací pak zároveň podpořit zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Účastníci pracovního setkání považují vznikající portál za velice užitečnou pomůckou jak pro samotné chráněné dílny, tak i pro osoby se zdravotním postižením.“

Stránky jsou plně dostupné v české a německé jazykové mutaci (anglická verze se připravuje ke spuštění v nejbližších dnech), najdete na nich také důležité informace o legislativě a náhradním plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením stejně tak jako výsledek zajímavé studie s názvem „Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením“ která je dalším z výstupů projektu CHD NET.

Projekt CHD NET probíhá v období 1. 3. 2009 – 31. 10. 2010
Další plánovanou aktivitou projektu je rozsáhlá informační kampaň na podporu portálu CHD NET
Na podzim tohoto roku se uskuteční společná přeshraniční výstava chráněných dílen a jejich výrobků

Bližší informace o projektu získáte na webových stránkách Jihočeské rozvojové, o.p.s.:
www.jr-spolecnost.cz na stránkách www.chdnet.cz nebo na níže uvedeném kontaktu.

Kontakt pro média:

Miroslava Přibilová
Mobil: +420 725 463 958,
E-mail: pribilova@jr-spolecnost.cz


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. se přestěhovala

1.  5. 2010

Občanskou poradnu poskytující odborné sociální poradenství již nenajdete ve Smetanově ulici v Českých Budějovicích. Od 1. května 2010 byla přestěhována do nových prostor ve 3. patře kancelářské budovy na adrese Riegrova 51.

Na Občanskou poradnu se můžete obrátit s dotazy ohledně problematiky zadlužování, pokud máte problém s pracovně-právními vztahy a zaměstnaností nebo řešíte třeba náhradu škody či majetkoprávní vztahy. Pracovníci jsou vám k dispozici také v otázkách rodiny a mezilidských vztahů, bydlení, diskriminace a porušování základních lidských práv a v mnoha dalších oblastech. Služby Občanské poradny jsou pro všechny klienty bezplatné, diskrétní, nestranné a nezávislé.

V současné době Občanská poradna realizuje společně s občanským sdružením ICOS Český Krumlov projekt „Máte právo na svá práva", díky kterému mohou klienti využít bezplatné právní poradenství. Tento projekt je podpořen z prostředků Nadace rozvoje občanské společnosti.

Kontakty:

Telefon: +420 387 222 838
Mobil: +420 606 720 095
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz
Web: www.jr-spolecnost.cz/obcanska-poradna

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci  Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Projekt chráněných dílen má svého rakouského partnera

26. 3. 2010

Jihočeská rozvojová o.p.s. nadále pokračuje v realizaci projektu CHD NET, jehož cílem je rozvíjet přeshraniční trh práce a podpořit spolupráci chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku. Na začátku projektu bylo potřeba vyhledat hornorakouského partnera, který by se společně s námi podílel na aktivitách projektu. Stala se jím firma ARTEGRA Werkstätten gGmbH zastoupená panem Gahleitnerem, jednatelem společnosti. 

V únoru letošního roku proběhlo společné setkání na rakouské straně. Tématicky bylo setkání věnováno zejména připravované Studii legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním postižením v České republice a Horním Rakousku, kterou v rámci projektu zpracoval Mgr. Jan Šesták, Ph.D., ředitel Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou. Studie podrobně dokumentuje přístupy obou příhraničních oblastí k začleňování zdravotně postižených osob do společnosti a především na trh práce.

Manažerka vzdělávání Miroslava Přibilová z Jihočeské rozvojové o.p.s. uvedla „Studie legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním postižením v České republice a v Horním Rakousku bude zveřejněna na připravovaném internetovém portálu CHD NET, který bude za přítomnosti představitelů chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku spuštěn na konci měsíce dubna tohoto roku".

Bližší informace o projektu získáte na webových stránkách Jihočeské rozvojové, o.p.s.: www.jr-spolecnost.cz nebo na níže uvedeném kontaktu:

Kontakt pro média:

Miroslava Přibilová
Mobil: +420 725 463 958,
E-mail: pribilova@jr-spolecnost.cz


Společně proti dluhům

10. 3. 2010

Dne 29. 3. 2010 se uskuteční v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje seminář: Společně proti dluhům. Srdečně jsou zváni nejen sociální pracovníci všech institucí, ale i ti, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci


Časopis REVERS - Nestranný Nezávislý Občasník

5. 1. 2010

8. číslo časopisu REVERS, Nestranného Nezávislého Občasníku, které bylo financováno Krajským úřadem Jihočeského kraje,  je již ke stažení na webových stránkách Jihočeské rozvojové o. p. s. (pod záložkou Občanská poradna- Časopis REVERS).