Tiskové zprávy za rok 2008

Třídenní kurz krizové intervence

18. 12. 2008

Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008 310/I,  2009 realizuje v únoru roku 2009 následující třídenní akreditovaný kurz:

Základy krizové intervence

 • Kdy:
  12. února 2009, 9.00-11.00
  13. února 2009, 9.00-11.00
  19. února 2009, 9.00-11.00
 • Kde:
  Zdravotně sociální fakulta, objekt Vltava (Uran), Boreckého 27, 370 11 České Budějovice.
 • Lektor:
  PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá
 • Cena:
  2.520 Kč bez DPH
 • Cíl kurzu:
  Seznámit účastníky s principy krizové intervence při zachování bezpečného prostoru pro klienty i pracovníky; posluchači se seznámí se systémem krizové intervence na regionální úrovni s cílem předat ucelenou informaci o možnostech psychosociální pomoci v krizové situaci.
 • Program:
  Krize v životě člověka, vymezení a definice krize, příčiny krizí, krize z hlediska trvání v čase a její průběh, typologie krizí, druhy krizové pomoci, pracoviště krizové pomoci, vymezení, definice, principy a formy krizové intervence, základní postupy a techniky krizové intervence, krizová práce a indikace v kontextu systému, inventář rozhovoru - fáze, cíle a specifika, vztahové aspekty v krizové intervenci, sebezkušenostní a interakční techniky.
 • Platba:
  Poplatek uhraďte nejpozději 5 pracovních dní před zahájením kurzu na účet 191973066/0300 na základě vystavené faktury.
 • Výstup:
  Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Základy krizové intervence.
 • Kontaktní osoba:
  Veronika Lakomá, lakoma@jr-spolecnost.cz, +420 725 596 416

Nové kurzy v roce 2009

9. 12. 2008

Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008 310/I, v lednu roku 2009 dále nabízí následující neakreditované kurzy:

1.) Individuální plánování průběhu sociálních služeb

 • Termín:
  jaro 2009 (původní termín 15.1.2009 zrušen)
 • Lektor:
  Mgr. Lucie Bicková
 • Cena:
  840 Kč bez DPH
 • Cíl kurzu:
  Získání informací o způsobu plánování průběhu služeb.

2.) Inspekce kvality sociálních služeb

 • Kdy:
  27. 1. 2009 od 9.00 hodin do 16.00 hodin
 • Kde:
  Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Objekt Vltava (Uran), Boreckého 27, České Budějovice 370 11
 • Lektor:
  Mgr. Lucie Bicková
 • Cena:
  840 Kč bez DPH
 • Cíl kurzu:
  Zpřehlednit a konkretizovat proces inspekce poskytovatelům sociálních služeb.

Společnost Jihočeská rozvojová o. p. s. vydává kalendář Barvy duše 2009

2. 12. 2008

Začátkem měsíce prosince vychází kalendář s názvem Barvy duše 2009, jenž vznikl díky Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu Jihočeského kraje, bez jehož finanční pomoci v rámci Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro rok 2008 by tento projekt nemohl být realizován.

Kalendář představuje dvanáct vítězných fotografií vzešlých ze stejnojmenné fotografické soutěže, pořádané naší společností Jihočeská rozvojová o. p. s. Na výběru těch nejlepších fotografií se podílel i známý jihočeský fotograf Karel Rabenhaupt, jehož fotografie také zdobí titulní stranu kalendáře.  

Celý projekt Barvy duše vyvrcholí v lednu příštího roku výstavou úspěšných fotografií, na jejíž vernisáži dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání cen. Všichni vybraní budou o místě a termínu akce včas písemně informováni.


Vyhlášení vítězů fotografické soutěže Barvy duše 2009

10. 11. 2008

Dovolujeme si Vás informovat o výsledcích soutěže Barvy duše, pořádané v létě tohoto roku společností Jihočeská rozvojová o.p.s. 

1. místo: Vladimír Vácha, Prachatice

2. místo: Jana Rabenhauptová, Prachatice

3. místo: Petra Žďárská, Jablonec nad Nisou

Kromě výše uvedených fotografií budou zdobit stránky kalendáře s totožným názvem jako samotná soutěž - Barvy duše 2009 - vybrané fotografie následujících účastníků:

1. Kristýna Bulíčková
2. Martina Brožková
3. Miroslav Kutlák
4. Jana Rabenhauptová
5. Ondřej Herda
6. Martina Baloghová
7. Barbora Emingerová
8. Dáša Drlová
9. Vladimír Vácha

Na výstavě se také budou prezentovat fotografie těchto autorů:
1. Jan Pojer
2. Eva Kosinová
3. Klára Straková

Všem výhercům srdečně gratulujeme.

Informace týkající se předání hmotných cen vítězům a organizace doprovodných aktivit Vám budou sděleny telefonicky či písemně v co nejbližší době.


Pozvánka na „ochutnávku" vzdělávání pro sociální pracovníky

3. 11. 2008

V rámci 5. ročníku Týdne vzdělávání v Jihočeském kraji představí Jihočeská rozvojová o.p.s. akreditovaný Program celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky. Praktická ukázka jednoho z kurzů se uskuteční 14. 11. 2008 od 9:00 do 10:00 v sídle společnosti Jihočeské rozvojové o.p.s. na adrese Riegrova 1756/51 v Českých Budějovicích. V případě zájmu se bude program opakovat i od 10:00 hod. Ukázka kurzu je zdarma a je určena pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Jihočeská rozvojová o.p.s., akreditovaná MPSV ČR jako vzdělávací instituce,  nabídne ukázku z uceleného akreditovaného Programu celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky. „Myslíme si, že nejlepším představením našeho programu je praktická ukázka části jednoho z kurzů. Pro tento účel jsme vybrali kurz Základy standardů kvality sociálních služeb - stále aktuální a ožehavé téma, lektorovaný inspektorkou kvality sociálních služeb Mgr. Lucií Bickovou," podotkla Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s. a zároveň jedna z lektorek programu. „Naše společnost by byla ráda, kdyby byl program přínosem pro profesní rozvoj účastníků. Výhodu kurzu spatřujeme v tom, že účastník se může rozhodnout absolvovat ucelený program nebo jen některé z kurzů. Každý si tak může nastavit vzdělávání na míru," dodala Tajanovská.

 Pilotní program v rozsahu 224 hodin je rozdělen na 29 jednotlivých kurzů a začíná    7. listopadu v Prachaticích. Vzdělávání je určeno nejen pro zájemce pracující na pozici sociálního pracovníka či na ni aspirující podle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Na ukázku kurzu se můžete registrovat na telefonu +420 387 699 314 (mobil: +420 720 528 332) nebo emailu info@tydenvzdelavani.cz


Nové bezplatné služby českobudějovické občanské poradny

3. 11. 2008

Díky finanční podpoře projektu „Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv"  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti rozšířila Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabídku bezplatných služeb pro své uživatele. Konkrétně jde o bezplatnou mediace - tj. mimosoudní formu řešení sporů a bezplatné právní služby - pro uživatele, kteří se chtějí bránit proti diskriminaci a porušování lidských práv.

V současné době skončila první fáze projektu, ve které se poradci Občanské poradny při Jihočeské rozvojové vyškolili v problematice diskriminace a lidských práv. „Proškolený poradce je nyní mimo jiné schopen sám rozpoznat diskriminační jednání, účinně projevům diskriminace předcházet a umí poskytnout první pomoc obětem diskriminace a porušování lidských práv," přiblížil Jan Knetl, vedoucí občanské poradny, a dodal: „V současné době se dostáváme do druhé - hlavní - fáze projektu, kdy uživatelům nabízíme možnost bezplatného právního poradenství a mediace. Tyto služby by měly komplexně uzavřít možné spektrum variant řešení diskriminačního jednání či porušování práv a svobod pro jedince bez ohledu na jeho finanční situaci. Právě nedostatek financí na právní pomoc či mediaci jsou častou příčinou toho, že jedinec svůj případ nedotáhne do konce." Bezplatné právní poradenství a mediaci bude občanská poradna poskytovat do května roku 2009.

Další aktivitou zmiňovaného projektu je i vydávání čtyř čísel časopisu REVERS, jenž se bude ve čtyřech následujících číslech věnovat právě problematice diskriminace a porušování lidských práv. Toto periodikum vydává Občanská poradna již od května minulého roku, aktuální číslo zaměřené na téma diskriminace na trhu práce vyjde na začátku listopadu roku 2008. Časopis je k dispozici zdarma, získat jej lze v Občanské poradně na adrese B.Smetany 34, Č.Budějovice, 37001 nebo v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. www.jr-spolecnost.cz.

Pro více informací o projektu a činnosti občanské poradny prosím kontaktujte:

Jan Knetl, vedoucí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

tel: +420 387 22 838; gsm: +420 606 720 095

poradna@jr-spolecnost.cz

http://www.jr-spolecnost.cz/


Akreditované kurzy pro sociální pracovníky - listopad a prosinec

31. 10. 2008

Jihočeská rozvojová o. p. s., akreditovaná jako vzdělávací instituce MPSV ČR pod číslem jednacím 2008/310-I, si Vás dovoluje informovat o aktuální nabídce akreditovaných kurzů jakožto dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., §110 písmeno c) a d).

V listopadu a v prosinci pořádá v Českých Budějovicích a v Prachaticích kurzy na téma:

 • Genderové aspekty v sociální práci, č. j.: 2008/255 - SP
  Termín: 21. 11. 2008. Lektor: PhDr. Jana Břendová
 • Multikulturní aspekty v sociální práci, č. j.: 2008/245 - SP
  Termín: 22. 11. 2008. Lektor: PhDr. Jana Břendová
 • PR management, č. j. 2008/250 - SP
  Termín: 12. 12. 2008. Lektor: Bc. Andrea Tajanovská
 • Působení médií v praxi sociální práce, č. j. 2008/267 - SP
  Termín: 13. 12. 2008. Lektor: PhDr. Jana Břendová
 • Respektování autonomie klienta v oblasti sociální práce, č. j. 2008/260 - SP
  Termín: 7. 11. 2008. Lektor: PhDr. Vladislava Šídlová
 • Základní otázky sociální patologie, č. j. 2008/247 - SP
  Termín: 8. 11. 2008. Lektor: Bc. Andrea Tajanovská

Semináře jsou určeny sociálních pracovníkům a široké veřejnosti, tedy všem, kteří se o vybrané oblasti zajímají.


Listopadové vzdělávání s Jihočeskou rozvojovou o. p. s.

25. 9. 2008

Jihočeská rozvojová o. p. s., akreditovaná vzdělávací společnost MPSV ČR, nabízí tři akreditované kurzy na téma standardy kvality jako další vzdělávání sociálních pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 110, písmeno c) a d).

Listopadové kurzy pořádané v Českých Budějovicích na téma Základy standardů kvality sociálních služeb, Personální standardy kvality sociálních služeb a Procedurální standardy kvality sociálních služeb jsou určeny sociálních pracovníkům a široké veřejnosti, která se o tuto oblast zajímá. Cílem kurzů je seznámit účastníky se smyslem zavádění standardů kvality sociálních služeb, jejich právním a historickým zakotvením. Chceme objasnit zavádění standardů kvality a jejich praktické využití v organizaci. Kromě toho se účastníci seznámí s průběhem inspekcí a podmínkami registrace poskytovatelů sociálních služeb. Semináři bude provádět inspektorka standardů kvality sociálních služeb Mgr. Lucie Bicková.

Podrobné informace o jednotlivých kurzech najdete v pozvánce a přihlášce:

 • Základy standardů kvality sociálních služeb: pozvánka zde
 • Personální standardy kvality sociálních služeb: pozvánka zde
 • Procedurální standardy kvality sociální služeb: pozvánka zde

Bližší informace získáte od Mgr. Veroniky Lakomé na telefonu + 420 725 596 416 nebo e-mailové adrese                  lakoma@jr-spolecnost.cz.


Jihočeští nezaměstnaní se nebojí podnikat

20. 8. 2008

Více než tři roky trvala realizace projektu Podnikání bez překážek, financovaná Společnou Iniciativou EQUAL. Akci zaměřenou na pomoc nezaměstnaným osobám realizovalo Rozvojové partnerství Merkur (dále jen RP Merkur), což je uskupení nestátních neziskových organizací a státních institucí. Mezi členy RP Merkur patří Jihočeská hospodářská komora jako nositel projektu, Jihočeská rozvojová o. p. s. jako hlavní manažer projektu, občanské sdružení Mesada, občanské sdružení Prácheň, Úřad práce v Českých Budějovicích a Úřad práce v Prachaticích. Realizace projektu s rozpočtem téměř dvanáct milionů korun proběhla v Jihočeském kraji v rámci priority Rozvoj podnikání, opatření Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin.
„V době zahájení realizace projektu - tedy někdy koncem roku 2004 - panoval všeobecný názor, že se mnoho lidí dobrovolně do podnikání nepouští, obzvláště pak nezaměstnaní či nezaměstnaností ohrožení, potýkající se například se sociálním nebo zdravotním handicapem, který jim brání v návratu na trh práce. Cílovými skupinami projektu se tak staly osoby starší 45 let, ženy po mateřské dovolené, zdravotně postižení, absolventi všech typů škol a dlouhodobě nezaměstnaní," uvedla Jana Kostohryzová z Jihočeské rozvojové o. p. s.
Dotazníkovým šetřením, které provedlo RP Merkur v počátku realizace projektu, však byla zjištěna skutečnost, že všeobecný nezájem o podnikání nevychází jen z důvodu nedostatku osobnostních předpokladů, vzdělání, kvalifikace či zkušeností. Respondenti postrádali sebedůvěru, tápali v aktuální legislativě, nevěděli, kde začít a jak podnikání rozvíjet.
Filozofií projektu tedy bylo osvětlit nezaměstnaným výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci při zahájení podnikatelské činnosti a pomoci jim tak v seberealizaci. Pro tyto účely byl utvořen rozsáhlý vzdělávací systém, jehož součástí bylo i vydávání časopisu AFTER CARE pro začínající podnikatele, zájemcům bezplatně distribuovaného po dobu jednoho roku; v Jihočeském kraji dále zahájilo svou činnost pět BENEFIT kontaktních míst, sídlících při oblastních kancelářích Jihočeské hospodářské komory: „V takzvaných BENEFITECH nabízíme zájemcům především poradenství, vzdělávací kurzy včetně učebních materiálů a možnost bezplatného využívání PC místa. Dále pak poskytujeme kontakty na vybrané instituce, informace o potenciálních dodavatelích a odběratelích, monitorujeme finanční podpory podnikání. Přímo v BENEFIT kontaktních místech mohou začínající podnikatelé bezplatně propagovat své výrobky či služby. Taktéž se snažíme být nápomocni při zprostředkování prodeje jejich výrobků a služeb," sdělila Helena Halabicová z Jihočeské hospodářské komory.
Do vzdělávání či individuálního poradenství se, po dobu dvou let, zapojilo více než 600 osob z celého Jihočeské kraje, z toho desetina z nich fakticky zahájila podnikání a většina ostatních si našla nové či lepší pracovní místo. Vzdělávací systém se realizátorům projektu podařilo úspěšně akreditovat jako rekvalifikační kurz. Výstupy projektu tedy budou i po ukončení projektu Podnikání bez překážek nápomocny k tomu, aby se i další lidé - za pomoci odborníků a bez větších úskalí - nebáli řešit svou náročnou životní situaci v podobě nezaměstnanosti například zahájením podnikání.
Více informací o tomto projektu je uvedeno na stránkách www.bwo-mercury.com a www.blue-business.com.

text: Bc. Andrea Tajanovská, DiS.


Jak se v životě nepotkat s exekucí?

20. 6. 2008

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s., ve spolupráci s Asociací občanských poraden České republiky, uspořádala dne 29. 05. 2008 bezplatnou konferenci na téma předluženost obyvatel. Akce se uskutečnila v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Pospíšila a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka.

„Soudě dle počtu účastníků konference, kterých bylo kolem devadesáti, myslím, že jsme vybrali správné, aktuální a společensky velmi ožehavé téma", zhodnotil konferenci Mgr. Jan Knetl, vedoucí občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích, a dodal: „Většina účastníků konference byla z řad zástupců nestátních neziskových organizací, které problém předluženosti řeší napříč cílovými skupinami."
Program konference, zahájený úvodním slovem Mgr. Hynka Kalvody, ředitele Asociace občanských poraden, která se podílí na projektu Dluhové poradenství, podpořeného z daru ČSOB a Poštovní spořitelny a.s. Projekt je zaměřen na aktivity související s prevencí předlužování, dluhovým poradenstvím a propagací dluhového poradenství. Je do něj zapojeno 14 občanských poraden v celé ČR. „Užitečnost projektu potvrzuje narůstající zájem lidí o poradenství v problematice dluhů. V prvním čtvrtletí roku 2008 řešili lidé v poradnách zapojených do projektu kolem 520 dotazů", uvádí Hynek Kalvoda a dodává: „Nejvíce měli lidé přicházející do poraden s touto problematikou potíže s tím, že opomenuli přečíst některé části smlouvy, na základě které si půjčovali nebo si nevšimli jejich některých ustanovení ."
Největšímu počtu otázek čelili JUDr. Bohumil Havel, spoluautor Insolvenčního zákona, člen komise Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo a člen legislativní rady vlády, vystupující s přednáškou na téma Insolvenční zákon, ale také exekutorští koncipienti Mgr. Jiří Kawalec spolu s Mgr. Lukášem Matějíčkem, informující o exekučním řízení. „Musím přiznat, že téma exekucí mne vždycky rozčílí! Zdá se mi, že jednání některých exekutorů není minimálně v souladu s dobrými mravy. Dokud však nebudou pod větším dohledem, obyčejný člověk s nimi nic moc nezmůže" podotkla jedna z účastnic konference.
Aktivitám spojeným s prevencí předluženosti obyvatel by se Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. ráda věnovala i v dalších letech, a to zejména v souvislosti s výše uvedeným projektem.

Kontakt pro novináře:

Dana Kalistová, DiS.
vedoucí Střediska marketingu a PR

Jihočeská rozvojová o.p.s.

Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice

GSM: + 420 724 981 240
e-mail: kalistova@jr-spolecnost.cz
http://www.jr-spolecnost.cz


Neziskovka mladým fotografům, mladí fotografové neziskovce

18. 6. 2008

Je Vám méně než 26 let, aktivně fotografujete a umíte vystihnout odstíny duše černobílou fotografií? Pokud ano, soutěž, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová, je určena právě Vám!

Dvanáct nejlepších fotografií z této soutěže bude vybráno do kalendáře Barvy duše 2009 s předpokládaným počtem výtisků 1500 kusů. Fotografii na titulní stranu kalendáře, jež by se měla stát inspirací pro mladé umělce, věnuje profesionální fotograf, jehož jméno bude odhaleno na internetových stránkách společnosti až v průběhu měsíce července. Autoři 30 nejlepších soutěžních fotografií se mohou v prosinci 2008 těšit na společnou výstavu v Českých Budějovicích. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován na činnost nestátní neziskové organizace Jihočeská rozvojová o.p.s.

„Již podruhé se naše společnost rozhodla podpořit činnost mladých fotografů. Minulý rok jsme pořádali putovní výstavu sociální fotografie REVERS, která měla, dle našeho názoru, velký úspěch. Motivací pro mladé autory byla spolupráce s profesionály zvučných jmen jako byl Jindřich Štreit nebo Karel Cudlín. Na loňskou akci bychom rádi navázali výstavou, jež by měla být vyvrcholením avizované soutěže," uvedla Andrea Tajanovská, ředitelka společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. Pro vítěze jsou připraveny také poukázky na nákup fotomateriálu v hodnotě pět tisíc, tři tisíce a jeden tisíc korun českých.Jednou nohou v zaměstnání

18. 6. 2008

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. ve spolupráci s M - centrem pro mladou rodinu pořádá ve čtvrtek 26. 06. 2008 od 10.00 do 11.30 hod. bezplatnou přednášku s názvem Jednou nohou v zaměstnání.
 


Komunitní plánování s Jihočeskou rozvojovou o.p.s.

17. 6. 2008

Komunitním plánováním jako metodou, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby, jež odpovídají místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů, se dlouhodobě zabývá řada měst a obcí v Jihočeském kraji.„Jelikož jsou kraje i obce odpovědny za zajištění sociálních služeb, komunitní plánování je dobrou metodou vedoucí k zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb na území kraje i obcí. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení sociální situace. Do procesu plánování se zapojují všichni, kterých se zpracovávaná oblast týká - poskytovatelé, zadavatelé i uživatelé sociálních služeb," uvedla Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s.

Vzhledem k základnímu poslání Jihočeské rozvojové o.p.s., kterým je podporovat sociální a ekonomický rozvoj Jihočeského kraje, rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit, zabývá se i komunitním plánováním a podporou rozvoje občanské společnosti v regionu. Do procesu komunitního plánování byli zapojeni například pracovníci společnosti v Českých Budějovicích, Prachaticích nebo Jindřichově Hradci.

Jelikož se společnost Jihočeská rozvojová touto tématikou i nadále intenzivně zabývá, připravuje se, spolu se společností KP projekt s.r.o. a Centrem pro komunitní práci, na proces plánování v obcích či oblastech jihočeského kraje, kde je komunitní plánování ve svých počátcích. "KP projekt s.r.o. působí především v oblasti regionálního rozvoje. Vedle zpracování a realizace projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU a dalších veřejných dotačních zdrojů se společnost zabývá zpracováním strategických rozvojových a analytických dokumentů," uvedla Eliška Hájková z KP projekt s.r.o.

Významným partnerem společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. se stalo Centrum pro komunitní práci. "Kromě samotného zpracování komunitních plánů se zabýváme metodickým vedením procesů komunitního plánování, jejich hodnocením a monitoringem," uvedl Daniel Rosecký z Centra pro komunitní práci.


3. debata u kulatého stolu

21. 5. 2008

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na 3. setkání "Debata u kulatého stolu pro začínající podnikatele", které je realizované v rámci projektu "Podnikání bez překážek".
Debata je určená všem začínajícím podnikatelům, kteří se nacházejí v období podnikání přibližně 0 - 3 roky.
Cílem tohoto setkání je umožnit vzdělávání v oblasti aktuálních potřeb začínajících podnikatelů a současně jim umožnit prezentovat svou firmu a představit firemní produkty za účelem oslovit potenciální obchodní partnery.

Debata se uskuteční dne 24. 6. 2008 v 9.00 v Českých Budějovicích v budově Jihočeské hospodářské komory, Husova 9.


Konference o předluženosti

12. 5. 2008

Jak se v životě nepotkat s exekucí?
Na tuto otázku se Vám pokusí odpovědět Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích prostřednictvím přednášejících na konferenci o předluženosti obyvatel. Tato konference se uskuteční 29. května od 9.30 v Zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje a je přístupná široké veřejnosti. Celá akce se koná pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Pospíšila a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka.
Jelikož předluženost domácností je v současnosti vnímána jako velmi palčivý a nebezpečný společenský jev, občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. se rozhodla - v souladu se svým zaměřením - zakročit proti tomuto trendu informováním veřejnosti o všech rizicích spojených s nepromyšlenými půjčkami, nákupy na splátky a o možnostech řešení vzniklých existenčních problémů. Občanská poradna pořádá tuto konferenci ve spolupráci s Asociací občanských poraden, která se problematice o předluženosti věnuje na celorepublikové úrovni. Na konferenci vystoupí exekutoři, právníci a experti na nový insolvenční zákon. Návštěvníci konference budou mít možnost se zeptat přednášejících na vše, co je zajímá ohledně problematiky zadluženosti v čase vyhrazeném pro diskusi, kterou bude zakončen dopolední (9.30 - 11.45) i odpolední (12.30 - 14.30) blok.

V případě zájmu o více informací kontaktujte Danu Kalistovou, vedoucí Střediska marketingu a PR.


Debata u kulatého stolu

3. 4. 2008

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na 2. setkání "Debata u kulatého stolu pro začínající podnikatele" realizovaného v rámci projektu "Podnikání bez překážek". Debata je určená všem začínajícím podnikatelům, kteří se nacházejí v období podnikání přibližně 0 - 3 roky. Cílem tohoto setkání je umožnit vzdělání v oblasti aktuálních potřeb začínajících podnikatelů a zároveň umožnit prezentovat Vaši firmu a představit firemní produkty s cílem oslovit potenciální obchodní partnery.


JR o.p.s. se přestěhovala

27. 3. 2008

Dovolujeme si Vám oznámit, že Jihočeská rozvojová o.p.s. změnila svou adresu: od 1. 3. 2008 sídlí v Riegrově ulici č. 1756/5. Také Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. vyměnila bariérové prostory v Plachého ulici za bezbariérové v ulici Bedřicha Smetany 34. Poradna je tak lehce dostupná hendikepovaným osobám, osobám s pohybovými potížemi, důchodcům či maminkám s kočárky. Rozsah služeb zůstal zachován, i nadále občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Klienti mohou poradnu navštívit v konzultačních hodinách každý den mimo úterý a (nově) čtvrtek dopoledne (e-mailová poradna). Nová působiště se nacházejí v centru města nedaleko zastávky MHD (Na Sadech), velkou výhodou je i možnost zaparkovat auto v Riegrově i Smetanově ulici přímo před domem.


Hejtman kraje podpořil sociálně-preventivní aktivity Občanské poradny v Českých Budějovicích

1.  3. 2008

Přednášky, která proběhla v Prachaticích a v Českých Budějovicích, se zúčastnilo více než sto středoškoláků.

Přednášky jsou zaměřeny zejména na téma „vstup na trh práce" a „nezaměstnanost" „Do prezentace jsme, mimo jiné, zahrnuli i pracovně-právní problematiku, práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru, druhy pracovních smluv a smluv konaných mimo pracovní poměr," doplňuje Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s..

„Přednáška se mi moc líbila a zdála se mi velice užitečná, dle reakcí studentů byla přínosná i pro ně," říká Mgr. Jana Marková, která vyučuje Společenské vědy na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích, a doplňuje: „Líbilo se mi, že lektorky uváděly konkrétní příklady z praxe a nebyl to jen strohý výklad. To je pro studenty vždycky záživnější."

„Občanská poradna se však věnuje i jiným oblastem, jsme tedy schopni připravit přednášku i na odlišné téma: vždy upřednostňujeme osnovu, kterou si školy upraví dle svých představ, jelikož právě ony znají nejlépe potřeby svých studentů", dodává Andrea Tajanovská.
Vzhledem k tomu, že jsou sociálně-preventivní aktivity jednou z prioritních činností občanské poradny, rádi bychom se podobným akcím věnovali i v budoucnu. Pro širokou veřejnost bude uspořádána konference na aktuální téma „předluženosti a osobního bankrotu" za aktivní účasti odborníků z řad veřejné správy, právníků, soudců, exekutorů a zástupců NNO znalých dané problematiky. Konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, RNDr. Jana Zahradníka.

Více informací naleznete na: www.jr-spolecnost.cz

Kontakt: Dana Kalistová, DiS.
vedoucí Střediska marketingu a PR
GSM: + 420 724 981 240
e-mail: kalistova@jr-spolecnost.cz
http://www.jr-spolecnost.cz