Tiskové zprávy za rok 2007

Klienty občanské poradny trápí nejvíce problémy s dluhy a bydlením

28. 11. 2007

V souvislosti s přecházením bytů do osobního vlastnictví, s platností zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a také s nárůstem počtu lidí, kteří si hájí svá vlastnická práva, se množí dotazy týkající se problematiky bydlení a majetkoprávních vztahů.

„Klienti občanské poradny přichází s různými dotazy, jejichž povaha se liší. Někteří přijdou se žádostí o kontrolu výpočtu nárůstu nájemného, jiní s mnohaletými majetkoprávními spory. Vždy jsme však rádi, že dotyčný přišel daný problém zkonzultovat," říká Lenka Daňhová, vedoucí občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích a dodává: „Často jde zejména o to, že klient trpí neznalostí svých práv a povinností, nikoliv že by se sám neuměl bránit. Proto se v občanské poradně snažíme občany s jejich právy seznamovat a společně s nimi najít vhodné řešení nastalé situace.“

Z praxe občanských poraden vyplývá, že problémy klientů jsou reakcí na změnu konkrétní legislativy, ale také odráží aktuální otázky spojené s daným ročním obdobím. V předvánoční době řeší občanská poradna velký počet dotazů ohledně práv spotřebitelů, které souvisejí s předvánočními nákupy, objednáváním zboží na internetu a následnými reklamacemi. „Preventivně se však věnujeme zejména expresním půjčkám, úvěrům a nákupům na splátky. Každý z nás je v současné době zavalen různými nabídkami finanční půjčky. Není snadné jim odolat a zároveň myslet na to, že po Vánocích začne ta méně příjemná fáze - splácení“, připomíná Lenka Daňhová.

Občanská poradna se bude věnovat problematice předlužení obyvatel - ve větší míře než doposud - i v příštím roce. Na květen 2008 je v rámci projektu, který je spolufinancován evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji, naplánovaná konference, která bude zaměřena na aktuální témata předluženosti a osobního bankrotu. Na konferenci vystoupí odborníci z řad veřejné správy, právníci, soudci, exekutoři a zástupci NNO, zaměřující se na tuto problematiku. Konference bude bezplatná a přístupna široké veřejnosti.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích vznikla v roce 2005 a od té doby obsloužila 640 různých klientů s 845 dotazy.


REVERS - Nestranný Nezávislý Občasník - říjen 2007

14. 11. 2007

Občanské poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. začala vydávat od května 2007 časopis s názvem REVERS - Nestranný Nezávislý Občasník. Časopis je spolufinancován Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - opatření 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji. Hlavním cílem tohoto nového periodika je poskytování informací a předávání zkušeností, které jsme získali během ročního působení občanské poradny, dále snaha informovat o dostupných sociálních službách.

Přinášíme Vám již druhé číslo tohoto časopisu.


Katalog chráněných dílen

4. 1. 2007

Jihočeská rozvojová o.p.s. - ve spolupráci s partnery v projektu Podpora integrace na otevřeném a chráněném trhu práce - vám představuje Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů, zaměstnávajících více ne 50% lidí se zdravotním postižením.

Katalog je ke stažení na webových stránkách Jihočeské rozvojové o.p.s., v sekci Ke stažení.

Katalog vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.