Jak ukončit Dohodu o výkonu pěstounské péče

Jak ukončit Dohodu o výkonu pěstounské péče

Důvody ukončení:

Pěstoun přechází k jiné doprovázející organizaci (pěstoun nemusí své rozhodnutí odůvodňovat)
Dítě v pěstounské péči dosáhne věku 18 let

Postup při výpovědi:

Sepsání výpovědi a odeslání (či zanesení) do doprovázející organizace.
Informování místně příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí.
Vyhledání nové doprovázející organizace (toto by měl pěstoun stihnout do 30 dnů ode dne výpovědi).

VZOR VÝPOVĚDI NAJDETE ZDE.