Důležité informace k otázkám týkajícím se oddlužení

Důležité informace k otázkám týkajícím se oddlužení

Pokud chcete řešit dluhy cestou "Oddlužení" (jinak řečeno osobním bankrotem), je dobré vědět, zda tento způsob řešení můžete vůbec zvolit.

Kdo může Návrh na povolení oddlužení podat?

  • Dlužník, který není podnikatelem (podáním návrhu na povolení oddlužení insolvenčnímu soudu- krajskému, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením). 
  • Dlužník, který je v ÚPADKU nebo HROZÍCÍM ÚPADKU. 

Jak dlužník pozná, že je v úpadku? (dlužník musí splnit všechny 3 níže uvedené podmínky)

  • má více věřitelů (minimálně 2)
  • má peněžité závazky po dobu delší jak 30 dnů po lhůtě splatnosti (tzn., že nesplácí některé závazky déle jak 30 dnů)
  • dlužník není schopen závazky plnit (je v tzv. platební neschopnosti)

Jak dlužník pozná, že je v platební neschopnosti? (stačí splnit jedno z následujících kritérií)

  • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
  • neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
  • nedosáhne na uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí

Jestliže jste se dostali do dluhové pasti nebo to teprve hrozí, bylo by dobré situaci řešit, sama se bohužel nevyřeší. Je vhodné využít služeb občanských poraden, kde Vám poradci rádi pomohou a pokusí se pro Vás najít nějaké řešení.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.