Činnost a služby

Činnost a služby

Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech:

 • podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje – podpora podnikání;
 • podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji;
 • podpora přeshraniční meziregionální spolupráce – navazování kontaktů, společné akce, výměna informací;
 • komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji;
 • podpora rozvoje lidských zdrojů.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je taktéž registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytovatelem mediací, dle Zákona č. 202/2012, o mediaci.

Výše uvedené obecně prospěšné služby nebo sociální služby společnost poskytuje formou:

 • realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů a grantových programů (krajských a národních);
 • bezplatného a úplatného poradenství;
 • organizace akcí určených široké veřejnosti školící a lektorské aktivity určené široké veřejnosti nebo
 • bezplatného informačního servisu.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je držitelem živnostenských listů zaměřených na:

 • zprostředkování obchodu a služeb;
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti