Bc. Martina Zimmelová, DiS.

Bc. Martina Zimmelová, DiS.

FOTOFACE_010_Zimmelova2

Jsem absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty, oboru Sociální práce ve veřejné správě. Již během studia jsem věděla, že se ve svém profesním životě chci zaměřit na náhradní rodinnou péči, o kterou se dlouhodobě zajímám. Pěstounská péče je mi blízká i z osobních důvodů, neboť jsem se s pěstounskými rodinami potkávala již od dětství. Ač jsem v ní sama nevyrůstala, setkání s dětmi, které v ní žily, pro mě bylo vždy zajímavé.

Práce s rodinami, které vykonávají pěstounskou péči, mě nejen nesmírně baví, ale hlavně naplňuje a inspiruje.