Aktualizovaný plán Komunitního plánování sociálních služeb OPR Vodňany pro období 2013 - 2014

Aktualizovaný plán Komunitního plánování sociálních služeb OPR Vodňany pro období 2013 - 2014

Zakázka Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany byla realizována od května 2012 do června 2013 v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji".

Cílem je zachování kontinuity započatého procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany. Výstupem je aktualizace komunitního plánu z roku 2010 a aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Průběh zakázky

Monitorování a vyhodnocení KPSS z roku 2010 bylo provedeno v období 06-11/2012. Při monitorování jednotlivých aktivit byla zjišťována shoda nebo neshoda mezi probíhající realizací (stávajícím stavem) a plánem realizace.

Ve výše uvedeném období se členové ŘS několikrát sešli k monitorování a vyhodnocení naplněnosti jednotlivých aktivit. U některých aktivit došlo k jejich naplnění či k přesunu do jiné prioritní osy. Byla zjišťována efektivita implementace plánu a zajištěna zpětná vazba a podněty pro další aktualizace plánu.

Zpracování aktualizace plánu - návrhové části dokumentu schváleného v roce 2010 vychází z Opatření 5.1 Udržení procesu plánování sociálních služeb - Aktivita Aktualizace plánu. Podněty vzešlé z monitorování a vyhodnocení byly zapracovány do dokumentu „Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013 - 2014 - SWOT analýza a Strategická část" v průběhu listopadu 2012 až února 2013.

Aktualizovaný plán byl předložen 13. 5. 2013 na jednání Zastupitelstva města Vodňany a byl vzat na vědomí. Dokument je zveřejněn na stránkách města Vodňany.

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany