Veřejné projednání návrhu Plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov

Veřejné projednání návrhu Plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov

18.11.2014 od 16:00 hod. proběhne v zasedací místnosti MěÚ Č. Krumlov (Kaplická ul. 439) veřejné projednání návrhu Plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na léta 2015 - 2017.