Školení, která máme aktuálně za sebou

Školení, která máme aktuálně za sebou

Nedílnou součástí práce s pěstounskými rodinami je také vzdělávání a školení. Důraz klademe na to, aby témata byla aktuální a pro účastníky užitečná, proto se věnujeme i "specifickým skupinám" jako například mužům pěstounům.

Školení pro muže v rámci Klubu pěstounů vedl náš klíčový pracovník Láďa Němeček a pan Oldřich Hluško, terapeut o.s. Paventia a povídali si o radostech, starostech, obavách a potřebách, které člověka v souvislosti s rolí pěstouna může mohou potkat.
Školení absolvovali sice jen 3 účastníci, ale i tak bylo zajímavé a přínosné pro ně i pro lektory. Těmto odvážlivcům děkujeme a určitě budeme v tomto tématu pokračovat.
 

Dalším zajímavým školením byly Krizové sitauce. Školení vedla naše osvědčená spolupracovnice Iva Dedeciová a jak bývá zvykem, i tento krát mělo velký ohlas. Školení se zůčastnilo 10 pěstounů a zpětné vazba je jedoznačná:

  • nové informace použitelné v rodině, moc děkuji. ­­
  • žádné připomínky, srozumitelné, stručné (ne přehnaně odborné), teorie dokreslena praxí
  • děkuji za praktická cvičení a odpovědi + řešení konkrétních problémů.
    Chyběl mi stůl na odložení kávy - to pro příště samozřejmě napravíme :o)


V rámci Klub pro pěstouny jsem se věnovali také prarodičům. Školitelky Míla Hanousková a Martina Zimmelová se společně s pěstouny věnovaly tématům kontaktů s biologickou rodinou a spolupráci se školou, kam dítě v pěstounské péči dochází. Z původně přihlášených 11 účastníků se nakonec dostavili pouze 4, ale i tak byla podnětů spousta a diskuse bohatá a dle reakcí zúčastněných bylo školení pro všechny velmi přínosné.

Termíny a témata dalších školení a vzdělávacích akcí najdete v Kalendáři akcí