Proběhla konference Dluhová problematika v občanském poradenství

Proběhla konference Dluhová problematika v občanském poradenství

Dne 11.12.2013 se pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské uskutečnila konference na téma Dluhová problematika v občanském poradenství. 

Na konferenci jsme slyšeli příspěvek ředitele AOP ČR Stanislava Skalického, který představil projekt Dluhové poradenství. Dále přijali pozvání JUDr. Pavel Vyžral - exekutor, JUDr. Miroslav Veselý - insolvenční soudce, zástupci Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, odbor hospodářské kriminality por. Miroslav Franěk a por. Dana Kožíšková a p. Jungwirtová z ČSOB, která hovořila o zdravém zadlužování. 

Děkujeme  přednášejícím i  všem více než 50 posluchačům za cenné informace, podnětné dotazy a živou diskuzi.