Proběhl první kulatý stůl na téma“ Přechod dítěte z přechodné pěstounské péče do další péče“

Proběhl první kulatý stůl na téma“ Přechod dítěte z přechodné pěstounské péče do další péče“

IMG_6717

V rámci projektu "Multioborová spolupráce v sociálně právní ochraně dětí" proběhlo tento týden, 10.10. 2017 první setkání u kulatého stolu.

Setkání se zúčastnili pracovníci OSPOD a pověřené osoby.

Všem zúčastněným děkujeme za živou diskusi a mnoho zajímavých témat pro další setkání!

 

 
IMG_6718