Podzimní vyrábění draků s klienty Služeb pro rodinu

Podzimní vyrábění draků s klienty Služeb pro rodinu

foto na web I

Podzim je už tady a s ním i tradiční pouštění draků, proto jsme pro naše rodiny s dětmi zorganizovali celodenní akci, která připadla na podzimní prázdniny - 30.10.2019. Akci si nenechalo ujít 9 rodin, které si vyrobily celkem 22 létajících draků.

Dopolední část začala vyráběním. Děti si malovaly a zdobily svého draka dle svého, mohly si vybrat jeho barvu, určit, jak moc se bude usmívat, či dokonce šklebit. Po tvořivé chvilce začal nelehký úkol pro všechny a to vytvoření kostry draka navazováním provázků na připravené laťky. To, jak všichni soustředěně a pečlivě pracovali, se projevilo klidnou a příjemnou atmosférou.  Někteří rodiče se svěřili, že draka nikdy předtím nevyráběli. Rázem se tak přiblížili více dětskému světu a s nadšením si vyráběli svého vlastního draka a při tom ještě pomáhali dětem. Čekali nás poslední dodělávky, poslední uzlíky, skládání papíru a dodělávání dračího ocasu. Dovolím si tvrdit, že draci se opravdu všem moc povedli.

Po úspěšném dokončení všech draků nás čekal přesun do obce Rudolfov nedaleko Č. Budějovic, kde byl v plánu táborák a letová zkouška. Lesní cestou jsme se vydali do místního lomu k ohništi. Děti již cestou horlivě sbíraly dřevo na oheň. Jídlo bylo již opravdu vítané, neboť po dopolední části všem vyhládlo. Oheň se stal středem naší skupiny a my se mohli pustit do opékání buřtů.  Kruh kolem ohně dále vybízel dospěláky ke sdílení svých dojmů z dopolední části a vyprávění různých příběhů. Zatímco děti prozkoumávaly místní přírodu a pobíhaly po lese.

„Foukej, foukej větříčku …“ přáli jsme si všichni po obědě. Počasí nám to bohužel ale nedovolilo. A my jsme tak nemohli završit den vypuštěním draků do oblak. To ale nezkazilo atmosféru v naší skupině, neboť převládala radost z vlastnoručně vytvořených draků. Další využití draci budou mít, až to počasí dovolí a naše středisko tak přeje rodičům a dětem příjemně prožitý podzimní čas nejen při pouštění draků.

Závěrem bychom chtěli ze srdce poděkovat firmě Swiss Life Select za finanční podporu, díky které mohl být nakoupen materiál na výrobu a díky patří také Potravinové bance za dodání potravin, které byly použity k občerstvení a obědu.

Andrea Hájíčková, vedoucí Služeb pro rodinu při Jihočeské rozvojové o.p.s.

 
foto na web IIfoto na web IIIfoto na web IVfoto na web VIfoto na web VII