Nový Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na roky 2015 - 2017

Nový Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na roky 2015 - 2017

Zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří se celý minulý rok v pracovních skupinách podíleli na další fázi komunitního plánování sociálních a souvisejících na Českokrumlovsku, v prosinci dokončili přípravu nového strategického materiálu.

Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na roky 2015 – 2017 projednalo na svém posledním jednání také českokrumlovské zastupitelstvo. Opatření plánu, která se týkají samotného města Č. Krumlov, pak byla zastupitelstvem schválena. Před projednáním v zastupitelstvu byl nový plán také představen na veřejném projednání. Plán je členěn do 3 oblastí, které vycházejí z hlavních cílových skupin komunitního plánování: 1) senioři a zdravotně postižení, 2) děti, mládež, rodiny a 3) osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci). Pro každou z těchto skupin jsou pak definovány opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvoje sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. domovy pro seniory, sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) a také hlavní potřeby u tzv. souvisejících služeb (služby sociálního charakteru poskytované mimo režim zákona – např. mateřská centra, preventivní programy při školách, půjčovny kompenzačních pomůcek apod.).

Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov na roky 2015 – 2017, ale také aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb, můžete najít na novém portálu pro sociální a souvisejícíc služby na Českokrumlovsku.