NAPROTI RODINĚ spolupracuje s potravinovou a materiální bankou

NAPROTI RODINĚ spolupracuje s potravinovou a materiální bankou

Jihočeská rozvojová navázala spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje.

Díky čerstvě navázané spolupráci se již pomoc, v podobě základních potravin na 14 dní pro 3 osoby, dostala k jedné z našich rodin, kde poskytuje své služby „Naproti rodině“.

V rámci našich aktivit tedy můžeme od této chvíle nabídnout našim klientům nejen odbornou pomoc v podobě poradenství a doprovázení či psychickou podporu, ale i materiální pomoc, a to v podobě potravin, drogerie nebo dokonce i oblečení. Nadále jdeme RODINÁM NAPROTI.