Mikulášská veselice

Mikulášská veselice

04_Mikulas 2023

V podvečer 4.12. 2023 nás v Jihočeské rozvojové opět navštívil Mikuláš se svou družinou, ve které nemohli chybět ani andělé a čerti. Podvečer doprovázel dětský smích, radost, nervozita a veliké očekávání.

Na úvod si naši pracovníci pro děti i dospělé připravili příběh o zlobivém Jankovi, který se stal už dávno v den, kdy svatý Mikuláš slavil svátek. Mikuláš se však po napravení Jankova chování, v pekle, smiloval a vrátil ho zpět domů k jeho uplakané mamince.

Poté dorazil Mikuláš, který si od dětí vyslechl jejich hříchy i úspěchy za uplynulý rok. Děti mu přednesly spoustu krásných básniček i písniček a s pomocí andílků předal mikulášské balíčky. Mezi dětmi se objevilo i několik malých hříšníků, kteří však slíbili, že své hříchy zkusí napravit. A děti, které neřekly básničku, mají u čertů černý puntík na příští rok, Mikuláš si to prý zkontroluje...

Mikulášská besídka se velmi vydařila, stala se příjemnou akcí a příležitostí společného setkání. Přinesla radost všem dětem i dospělým.

Na závěr bychom rádi poděkovali našim dobrovolníkům, kteří nám s realizací pomohli a také Potravinové bance za sladkou nadílku pro děti.