Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje projekt Multioborové spolupráce v sociálně právní ochraně dětí

Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje projekt Multioborové spolupráce v sociálně právní ochraně dětí

V následujících 2 letech bude Jihočeská rozvojová o.p.s. v rámci OP Zaměstnanost realizovat pojekt Multioborová spolupráce v sociálně právní ochraně dětí.

Hlavním cílem projektu je vyšší porozumění procesům v rámci výknu SPOD, pověřenými osobami a OSPOD u cílové skupiny osob pečujících a osob v evidenci.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

  • Zmapovat u pověřených osob pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných v souladu se standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (aktivita jen pro pověřené osoby)
  • Zmapovat u OSPOD pracovní postupy zaručující řádný výkon poskytovaných v souladu se zákonem SPOD (aktivita jen pro OSPOD)
  • Analýza výstupů pracovních setkání u pověřených osob a OSPOD
  • Dvoudenní WORKSHOP (OSPOD, POVĚŘENÉ OSOBY) – aktivita pro všechny zúčastněné (1. den 8 hodin, 2. den 4 hodiny)
  • Tvorba příkladů dobré praxe (metodik projektu zpracuje příručku, která bude výstupem dvoudenního workshopu)

 

O jednotlivých fázích projetku budeme pravidelně informovat prostřednictvím našich webových stránek.