Hiporehabilitace s dětmi ze Služeb pro rodinu

Hiporehabilitace s dětmi ze Služeb pro rodinu

DSC_0005

Minulý týden se naši pracovníci ze Služeb pro rodinu vydali na výlet s dětmi do Skřídel na hiporehabilitaci.

Výletu se účastnilo celkem 10 dětí.

Rodiče přivedli všechny přihlášené děti na nádraží včas a tak jsme mohli zdárně vyrazit. Z vlakové zastávky ve Velešíně jsme pokračovli dál pěšky do vesnice Skřidla, která leží necelé 2 km od města Velešín. Svítilo nám cestou do Skřidel slunce nad hlavou a náš krok byl svižný. Rychlý krok dětí vypovídal o tom, jak moc se těšily na zážitek s koněm, neboť většina dětí na koni ještě nikdy neseděla. Z dětí šlo přímo cítit nadšení z blížícího se dobrodružství.

V obci Skřidla sídlí farma KONÍČEK, o.p.s., která se zabývá hiporehabilitací, což je nejen terapie prostřednictvím koně, ale i relaxace. Děti měly možnost seznámit se s koňmi a s bezpečností při koních. Koně si potom samy připravily na ježdění. Musím podotknout, že hřebelcování šlo všem moc pěkně a děti byly přitom velmi zapálené. Jejich nedůvěra ke koním byla hned prolomena a tak po přípravě koně na ježdění jim nic nebránilo nasednout do sedla. Každé dítě se projelo na koni po místní cestě okolní krajinou.

Když se všechny děti vystřídaly na koních, ozvala se jejich vyhládlá bříška. Byl čas na oběd formou táboráku. Nad ohněm jsme si všichni opekli buřty, na kterých jsme si posléze velmi pochutnali.

Při zpáteční cestě na vlakovou zastávku jsme si ještě prošli další ohrady se zvířaty. Dostali jsme přitom tvrdé pečivo od pracovnic statku, kterým jsme nakrmili zdejší ovce a kozla.  

Výlet strašně rychle utekl, ale byl krásný. Děti zažily nový a velký zážitek a také dobrou zkušenost s koňmi. Dovolím si tvrdit, že si všichni akci užili a naše služby mohly dětem mysluplně trávit volný čas a prožít radost z pobytu v přírodě se zvířaty.

Závěrem bychom chtěli ze srdce poděkovat paní Mgr. Petře Křížové a jejím kolegyním za milé přijetí a čas, který nám s přátelskostí věnovaly. A v neposlední řadě i firmě Swiss Life Select za finanční podporu, díky které mohl být výlet zrealizován a díky patří také Potravinové bance za dodání potravin pro děti.  

Andrea Hájíčková, vedoucí Služeb pro rodinu při Jihočeské rozvojové o.p.s.

 
DSC_0029