Darovat nemovitost dětem má svá úskalí

Darovat nemovitost dětem má svá úskalí

dum

Někteří senioři ve snaze vyjít vstříc svým dětem nebo vnukům přistoupí na darování nemovitosti ještě za svého života. Neuvědomují si, že okamžikem darování ztrácejí nad majetkem kontrolu.

Ochranou jim nemusí být ani věcné břemeno, pokud není rozšířeno o specifikaci, s jakou částí nemovistosti vlastník smí nebo nesmí disponovat po dobu žovota seniora. Násedné řešení rodinných sporů u soudu bývá pro seniory velimi náročné a vysilující. 

Více informací najdete například zde