Občanská poradna

Občanská poradna

To se mi líbí

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s je členem Asociace občanských poraden.


Poslání občanské poradny

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je:

 • pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
 • podpora každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví, jakým způsobem tuto situaci řešit
 • podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace

Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomocí i prostřednictvím sítě dostupných služeb.


Obecné cíle

Cílem občanské poradny je klient, který:

 • se lépe orientuje ve své situaci;
 • zná svá práva a povinnosti;
 • je informován o možnostech řešení;
 • umí vyjádřit své potřeby a přání.Zásady odborného sociálního poradenství

Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu, odborné sociální poradenství, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Při poskytování poradenství osobám z cílové skupiny dbají pracovníci těchto zásad:  

 • bezplatnost (klient nebude za službu nic hradit),
 • anonymita a důvěrnost (poradci zachovávají mlčenlivost, neuchovávají osobní údaje a záznamy vedou anonymně),
 • respekt (nehodnotící postoj ke klientovi jeho situaci a jeho názorům, podpora samostatnosti, sociálních začleňování),
 • individuální přístup (poradci pracují v souladu s individuálními potřebami klienta).

Dodržováním těchto zásad ctíme právo každého klienta na důstojnost, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, na ochranu jména a práva na informace.

 

Cílová skupina

Na občanskou poradnu se může obrátit každý člověk bez omezení věku, který potřebuje informace o tom, jaké má práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách.

Poznámka:
Občanská poradna se zaměřuje především na osoby,  které mohou nebo jsou znevýhodněny z důvodu: obtížné životní situace, věku, nepříznivého zdravotního stavu (tělesného, smyslového či kombinovaného) anebo sociálního prostředí, ve kterém žijí.