Občanská poradna

Občanská poradna

To se mi líbí

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s je členem Asociace občanských poraden.
Principy Občanské poradny: Nestrannost – Nezávislost – Bezplatnost – Diskrétnost

Poslání občanské poradny:

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je:

 • pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
 • podpora každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit
 • podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace

Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomocí i prostřednictvím sítě dostupných služeb.

Obecné cíle:

Cílem občanské poradny je klient, který:

 • se lépe orientuje ve své situaci;
 • zná svá práva a povinnosti;
 • je informován o možnostech řešení;
 • umí vyjádřit své potřeby a přání

Cílová skupina

Na občanskou poradnu se může obrátit každý člověk bez omezení věku, který potřebuje informace o tom, jaké má práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách.

Občanská poradna se zaměřuje především na osoby, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti - ať již z důvodu obtížné životní situace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového či kombinovaného znevýhodnění, sociálně znevýhodňujícího prostředí, životních návyků či způsobu života.

Druh poskytovaných služeb

Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu sociálního poradenství podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, v rozsahu těchto úkonů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím),
 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.