Občanská poradna

Občanská poradna

To se mi líbí

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s je členem Asociace občanských poraden.


Poslání Občanské poradny

Jsme tady pro každého, kdo hledá radu a podporu v nepříznivé sociální situaci.

Cílem Občanské poradny je klient informovaný o:

  • svých právech a povinnostech
  • možnostech řešení své situace

Zásady občanského poradenství

  • Anonymita a důvěrnost (poradci zachovávají mlčenlivost, neuchovávají osobní údaje a záznamy vedou anonymně)
  • Respekt (nehodnotící postoj ke klientovi jeho situaci a jeho názorům)

Cílová skupina

Oběti trestné činnosti; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi a senioři.