Psychologické, speciálně pedagogické a jiné poradenství

Psychologické, speciálně pedagogické a jiné poradenství

Jihočeská rozvojová o.p.s. má v týmu profesionály, kteří v případě potřeby pomohou s řešením situace dítěte či rodiny.

Psycholog pomůže s úzkostmi, depresivními stavy, poruchami pozornosti, agresivitou, zvláštnostmi v chování dětí…… popřípadě doporučí dalšího odborníka (například dětského psychiatra), v případě, že psychologická péče nestačí.

Speciální pedagog pomůže s objasněním, jak přistupovat k dětem, které zažily trauma, prodiskutuje výchovně pedagogické postupy….

V případě, že rodič nebo dítě mají navázanou spolupráci s odborníkem, je možné odbornou pomoc také uhradit, zcela či zčásti (naproti rodině přispívá v rámci projektu do maximální výše 650,-kč/hodina).  Objednání je prostřednictvím klíčového pracovníka naproti rodině.

Externí poradenství zajišťuje v naproti rodině:

  • Phdr. Iva Dedeciová – psycholog, který pracuje jak s dětmi tak dospělými, s páry či skupinou.
  • Mgr. Eva Klabanová – speciální pedagog, terapeut, který pracuje s dětmi a jejich rodinami (odborník na poruchu citové vazby dítěte, závislostní chování atd.).