Rodinná konference (informace pro OSPOD)

Pracovníci NAPROTI RODINĚ nabízí v rámci svých služeb kompletní organizaci rodinné konference pro rodinu v evidenci OSPOD, kdy je dítě jakkoliv ohroženo či v rodině nastaly problémy, které dítě negativně ovlivňují.

RODINNÉ KONFERENCE se vrací k přirozenému způsobu řešení rodinných záležitostí. Rodinná konference je setkání široké rodiny (tedy členů rodiny, příbuzných, ale i známých, kamarádů, spolužáků, sousedů atd.), které má za cíl vytvořit tzv. plán rodiny, který řeší situaci ohroženého dítěte.

Kdy uvažovat o rodinné konferenci (dále jen RK)?

 • Vždy, když je nezletilé dítě jakkoliv ohroženo či v rodině nastaly problémy, které dítě negativně ovlivňují (stěhování, výkon trestu rodiče, změna okolností ubytování, zdraví, změna školy dětí…)
 • Když je rodina nově v evidenci OSPOD
 • Když je rodina v evidenci už „dlouho“
 • Když se situace v rodině zhoršuje
 • Tam, kde se projednává např. péče o nezletilé dítě pro dobu po rozvodu
 • Tam, kde hrozí zásah státu- ústavní výchova či náhradní rodinná péče

Kdo je kdo v RK:

ROLE KDO JE KDO KOMPETENCE
Zadavatel RK pracovník Odboru sociálně právní ochrany dětí
 • Vybírá vhodnou rodinu
 • Informuje JEDNOHO člena rodiny o možnosti svolat RK a získává jeho souhlas
 • Kontaktuje administrátora RK
Administrátor RK vyškolený pracovník pro roli administrátora
 • Schází se se zadavatelem a informuje ho o průběhu příprav a vlastní realizaci RK
 • Pomáhá s vyplněním žádosti, formulováním zadání pro rodinu
 • Odpovídá na nejasnosti
 • Je prostředníkem mezi zadavatelem a koordinátorem
 • Zajišťuje pro koordinátora metodickou podporu
Koordinátor RK vyškolený pracovník pro roli koordinátora
 • Osobní schůzky s každým členem RK – tvorba sítě RK
 • Informuje o smyslu RK a úloze každého člena RK a seznamuje se zakázkou OSPOD pro RK
 • Zajišťuje a připravuje prostory pro RK
 • Zajišťuje odborníky pro RK
 • Provádí účastníky celou RK
 • Je nestranný, zajištuje bezpečí
 • Vytvoří zápis a rozešle ho účastníkům RK a OSPOD…
Odborník RK přizvaný specialista
 • Účastníkům RK poskytuje potřebné informace v průběhu úvodní části,
 • Odpovídá rodině na otázky

 

Jak RK pro řešení situace rodiny poptat?

Pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí se stává zadavatelem.  Ten oslovuje administrátora se žádostí o svolání rodinné konference. Administrátor se se zadavatelem sejde, společně zváží, zda je situace v rodině pro RK vhodná. Pokud ano, pomůže se všemi úkony, které jsou potřebné pro její odstartování (vyplnění žádosti, zformulování zadání pro rodinu…). Administrátor povolá vhodného koordinátora, který RK svolá.

Uvažujete o možnosti využití RK? Kontaktujte administrátora rodinných konferencí: Mgr. Miloslava Hanousková, telefon: 724 748 399, hanouskova@jihoceskarozvojova.cz

RK krok za krokem:

 1. úvodní část (informativní)
  seznámení s cílem rodinné konference, prostor pro slovo odborníka a pracovníka OSPOD (cíl: seznámení s úkolem pro rodinu)
 2. soukromý čas rodiny
  rodina sama hledá vlastní možnosti vyřešení situace nezletilého dítěte a tvoří rodinný plán
 3. Kontrola rodinného plánu
  koordinátorem a vámi, zadavatelem
  případné jeho doplnění a schválení
 4. Realizace plánu rodiny a jeho kontrola
  mohou s ním pomoci pracovníci střediska služby Naproti rodině v rámci služby sanace