O nás

Středisko Služby pro pěstouny

POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A ZÁSADY STŘEDISKA SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Naším posláním je pomáhat dětem, které vyrůstají bez svých rodičů v náhradní rodině, a podporovat náhradní rodiče při výchově a péči o svěřené děti.

Cíle střediska Služby pro pěstouny:

  • dítě zná svoji minulost a ví, z jakého důvodu vyrůstá v náhradní rodině
  • dítě a pěstoun mají zajištěnou pravidelnou podporu
  • dítě a pěstoun udržují kontakty se společností i mimo rodinu

Cílová skupina střediska Služby pro pěstouny:
Pěstounské rodiny žijící na území Jihočeského kraje.

Zásady střediska Služby pro pěstouny:

  • bezpečí – služba vychází z individuálních potřeb klienta a znalosti situace dané rodiny. Záleží nám na názoru dítěte i pěstouna. Chráníme právo na soukromí a důvěrnost sdělení klientů. Osobní a citlivá data nejsou sdílena s osobami, které nejsou oprávněny tyto informace získat.
  • otevřenost – pro zkvalitňování našich služeb nás zajímá názor dítěte a náhradních rodičů. Dbáme na to, aby informace určené pro náhradní rodiny byly srozumitelné. Při práci s rodinou je nám vlastní empatie a lidský přístup.               

 

POVĚŘENÍ JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Jihočeská rozvojová o.p.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na tyto činnosti:

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona SPOD;
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu  výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písmena f. zákona SPOD);
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm b) zákona o SPOD)
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona SPOD)
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a § 32 zákona SPOD)
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo přijetím dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) Zákona SPOD).

Činnosti 1. + 2. + 6. jsou realizovány ve středisku SLUŽBY PRO PĚSTOUNY, činnosti 3. + 4. + 5. jsou realizovány ve středisku NAPROTI RODINĚ.

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina