Výtvarný kroužek pro děti v pěstounské péči

Výtvarný kroužek pro děti v pěstounské péči

rodina_pestouni

Malují vaše děti rádi? Máte už pomalovaný chodník před domem, nábytek, zdi? Hledáte kroužek pro vaše dítě pod vedením zkušeného lektora? Pošlete dítě k nám na pravidelný bezplatný výtvarný kroužek.

Kde: Středisko Služby pro pěstouny, Jihočeská rozvojová, Riegrova 51, 4. patro

Kdy: podělí 1x za 14 dní od 15:00 – 16:15 hod.

Kdy poprvé: 1. 2. 2016

S kým: Mgr. Michaela Hazuková – dobrovolnice Jihočeské rozvojové o. p. s.

Pro jaké děti a počet dětí: pro 8 dětí ve věku od 6 -12 let

Více informací: Počet dětí je stanoven na maximálně na 8 dětí z důvodu omezeného prostoru. Nutno si dítě přivést a vyzvednout přímo ve 4. patře před  střediskem Služby pro pěstouny.

Na první schůzku připravte dětem základní pomůcky (viz níže) připravené nejlépe v sáčku či v taštičce se jménem dítěte. Pomůcky si děti ponechají ve středisku.

Pomůcky na kroužek:

  • 10x čtvrtka A4
  • 20x obyčejné bílé papíry A4
  • 1x pastelky (alespoň 20barev)
  • 1x vodovky + štětce
  • 1x lepidlo
  • 1x černá tuž
  • 1x plastelína
  • 1x nůžky
  • Stará košile či triko jako ochrana před ušpiněním

Více informací je možno získat dne 1. 2. 2015 ve 14:45 na první schůzce či u Johany Mertové, telefon 607 910 841.