Vzdělávání: "Identita dítěte v náhradní rodinné péči – úvod do tématu"

Vzdělávání: "Identita dítěte v náhradní rodinné péči – úvod do tématu"

rodina_pestouni

I na konci listopadu se můžete těšit na další setkání pěstounů spojene se vzdělávacím kurzem, tentokrát na téma IDENTITA.

Místo konání: Riegrova 51, České Budějovice, přízemí Galerie R 51

Kdy: 27. 11. 2015 od 8:30 – 13:00 hod.

Časová dotace: 6 vyučovacích hodin

Lektoři:  Mgr. Johana Mertová, vedoucí střediska Služby pro pěstouny
Dana Marková – pěstounka, která má mnohaleté zkušenosti s výchovou dětí v pěstounské péči i příbuzenskou pěstounskou péčí

O čem to bude?
Účastníci by si v průběhu semináře měli ujasnit otázky: Co to je identita? Jakou identitu mám já jako pěstoun? Je třeba nějaký způsobem pracovat s identitou dítěte v náhradní rodinné péči?

Seminář bude veden hravou formou a v jeho průběhu bude prostor na společnou diskusi na dané téma a výměnu zkušeností.

Počet účastníků: Maximálně do 16 účastníků

V průběhu vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí (nutno předem nahlásit počet dětí).