RODINA připravuje první pravidelné setkání s pěstouny a dětský karneval