Pěstouni se poprvé sešli k diskuzi, následoval karneval