V čem poradíme

V čem poradíme

Můžete se na nás obrátit s otázkami z celého spektra občanského práva:

  • zadlužování: práva a povinnosti dlužníka i věřitele, prodlení, vymáhání, exekuce, oddlužení
  • rodina a mezilidské vztahy: rozvod manželství, výživné, svěření dětí do péče, vztah druh-družka
  • pracovní právo a zaměstnanost: pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele aj.
  • majetkoprávní vztahy: darování, prodej, dědictví, spoluvlastnictví, vypořádání SJM
  • občanské soudní řízení: žádosti, návrhy, opravné prostředky (odvolání, námitky)
  • ochrana spotřebitele: odstoupení od smlouvy, reklamace
  • bydlení: nájem bytu, věcné břemeno, problematika společenství vlastníků jednotek, sousedské spory
  • sociální dávky: orientace v dávkách, podmínky pro jejich přiznání
  • trestní právo: práva a povinnosti obětí a pachatelů, průběh trestního řízení

Občanská poradna nenahrazuje advokátní či právní poradnu ani jiné služby. Existují proto i témata, která neřešíme: poskytování hmotné a finanční pomoci; poskytování ubytování; poskytování advokátních/práv­ních služeb (zastupování u soudu, sepisování smluv); oblast daňového, obchodního a restitučního práva; provádění výpočtů daňové povinnosti, důchodů, mezd, poplatků, výše sociálních dávek, úroků aj.