Dárcovské certifikáty

Podpořte činnost Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. a její klienty koupí certifikátu v hodnotě:

500 Kč (darovaná konzultace v rozsahu – 1 hodina)
3.000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 den)
15.000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 týden)
60.000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 měsíc)

Darujete tím poradenskou hodinu/konzultaci lidem v tísni.
Platbu lze přijmout v hotovosti nebo převodem na účet: 191973066/0300.

Možnost odpočtu daru ze základu daně – fyzické osoby (dary v úhrnné hodnotě min. 1.000 Kč za rok), právnické osoby (dary s minimální jednorázovou hodnotou od 2.000 Kč).

Občanská poradna uveřejňuje dárce na svých webových stránkách a dále formou poděkování dárci ve Výroční zprávě Jihočeské rozvojové o.p.s. Dárce má právo se přesvědčit, jak bylo s jeho finančním příspěvkem naloženo.

Kontaktní osoba: Mgr. Miloslava Hanousková, vedoucí Občanské poradny, telefon: 724 748 399; E-mail: hanouskova@jihoceskarozvojova.cz