Reklamace = komplikace?

Příběh o tom „Jak manželé Pravdovi chtěli synkovi radost udělat a místo toho pláč tišili“ začíná několik týdnů před Vánoci. Stavebnice z edice Star Wars byla vysněným dárkem jejich desetiletého syna Tomáška. Což o to, sehnat stavebnici nebyl až takový problém, ale cena 5 549 Kč o dost převyšovala jejich původní představy. Po krátké diskuzi vytoužený dar ale koupili a zabalenou stavebnici si odnesli domů. Tomáškova radost pod stromečkem nebrala konce. Radostně jásal a po zbytek Vánoc ho od stavebnice nedostalo nic, ani pohádkový program v televizi. Rozčarování nastalo krátce po Novém roce. Po měsíci užívání si pan Pravda všiml, že z některých částí stavebnice se vytrácí barva a další se různě lámou, a vytváří tak nebezpečné ostré hrany. Na kostkách si všiml i výrazné deformace, kvůli které na sebe přestaly pasovat. Měsíc po Vánocích si Tomášek hrál vlastně už jen s postavičkami, které jediné nevykazovaly žádné poškození. Manželé Pravdovi nikdy dříve nic nereklamovali, ale synovo zklamání a také vysoká pořizovací cena stavebnice byly důvodem to změnit. Aby vše řešili správně a co možná nejrychleji, obrátili se na Občanskou poradnu při Jihočeské rozvojové o.p.s., aby zjistili potřebné informace.

Občanská poradna radí:

Poradce na bezplatné konzultaci v Občanské poradně při Jihočeské rozvojové o. p. s. manžele Pravdovi podpořil a ujistil je, že je dobré to řešit a že se všemi postupy jim v průběhu reklamačního řízení pomůže.

Pravdovi stavebnici reklamovali v kratší době než 6 měsíců od zakoupení. Tím se automaticky předpokládá, že vada byla na výrobku již v době převzetí, opak musí případně prodejce prokázat. V tomto případě měli tedy manželé automaticky právo na výměnu zboží. Poradce navrhl manželům sepsání dopisu pro potřeby reklamace, ve kterém uvedou všechny skutečnosti, které se objevily ode dne koupě stavebnice. Cílem sepsání dopisu není jeho odeslání k prodejci, ale slouží pro potřeby kupujícího v komunikaci s reklamačním oddělením. Zároveň je jeho kopie i přílohou reklamace. Manželům bylo řečeno, aby dopis na místě reklamace přečetli nebo se alespoň drželi jeho struktury a nezapomněli tak na důležité informace (paragrafy, termíny, práva spotřebitele, specifikace vad apod.).

Poradce s manželi dopis sepsal, vytiskl ve dvojím vyhotovení, společně jej přečetli a na druhý den je nasměroval k prodejci s vyřízením reklamace. V případě, že by neproběhla podle zákonných pravidel a prodejce by odmítl reklamaci zboží provést, mají si manželé vyžádat písemné vyjádření důvodů zamítnutí. S tím pak mají opět přijít do občanské poradny pro další řešení.

Manželé Pravdovi odcházeli spokojeni a druhý den telefonovali s díky, že reklamace proběhla v pořádku a nová stavebnice je již na cestě.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.