Je možné vyhnout se placení manželových dluhů?

Je možné vyhnout se placení manželových dluhů?

"Co mám dělat, když manžel nadělal dluhy a je možné, že třeba ještě nějaké nadělá, abych já nemusela platit, nebo aby nemuseli platit v budoucnu naše děti. Nechci platit za jeho chyby."

Občanská poradna radí:

Dluhy, které již jsou - mohou být uspokojovány ze Společného jmění manželů. Pokud by manželka chtěla, aby další dluhy, které si manžel vezme, nemohly být hrazeny ze společného jmění, měla by společné jmění manželů zúžit. Toto zúžení je možno udělat dohodou mezi manželi, eventuálně je možné využít mediace (tato je však dobrovolná a navíc zpoplatněna - více k mediaci ZDE).

Pokud dohoda není možná, může o zúžení rozhodnout pouze soud na návrh jednoho z manželů. Soud může zúžit společné jmění manželů ve dvou případech - ze závažných důvodů, nebo kvůli podnikání jednoho z manželů. V tomto případě jde o první případ - např. v situaci, kdy jeden z manželů výrazně nehospodárně nakládá se společným majetkem na úkor rodiny, nebo když se o vytváření společného jmění nepřičiňuje.

Pro jakoukoli pomoc se můžete osobně obrátit na Občanskou poradnu při JR o.p.s. v Českých Budějovicích.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.


Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. nabízí bezplatné konzultace (osobní, telefonické či e-mailové) při řešení situací, v nichž si nejste jisti svými právy a povinnostmi. Nejčastěji pomáhá klientům v otázkách z oblasti dluhového poradenství, majetko-právních vztahů, pracovního a rodinného práva nebo v problematice bydlení.